หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
  -  พูดอย่างเซียน
  -  พลังพูด พลังเพิ่ม
  -  การพูดถ้ารู้หลักไม่ยากเลย
  -  การพูดต่อหน้าที่ชุมชน
  -  หลักการพูด
  -  เทคนิคการพูด
  -  ศิลปะการพูด(วิธีเอาชนะใจคน)
  -  คำคมเคนเนดี้
  -  แนวทางตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ
  -  คมคำความคิดของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
  -  สูตรสำเร็จ คำกล่าวปราศรัยและคำอวยพรในโอกาสพิเศษ พร้อมคำขวัญ คำกลอนที่ครบครัน
  -  วิธีพูดชนะจูงใจคน
  -  พูดอย่างผู้นำ
  -  คู่มือนักพูด
  -  ปากเป็นเอก
  -  ศาสตร์และศิลปะแห่งการวิจารณ์สุนทรพจน์
  -  ศิลปะการ โต้วาที และ ยอวาที
  -  คมวาทะของนักการศึกษา
  -  วาทะ ชวน หลีกภัย
  -  พูดให้คิด
  -  กลยุทธ์สู่ชัยชนะและความสำเร็จ ศิลปะแห่งการชนะใจคน
  -  ที่เด็ดเกร็ดการพูด
  -  พูดลีลาผู้นำ
  -  เจรจาแบบนักการทูต พูดแล้วมีกำไร
  -  ยุทธวาที ศาสตร์แห่งการใช้วาจาเป็นอาวุธ
  -  ศิลปะการพูด อวยพร มงคลสมรส
  -  วาทศิลป์ในวรรณกรรม
  -  จริตวิทยา เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร(ศิลปะการถ่ายทอด)
  -  สำนวนไทย ฉบับสมบูรณ์
  -  สุดยอดอัฉริยะทางความคิด ของไทย จีน ฝรั่ง
  -  วาทศิลป์พลิกผันโลก
  -  คมวาทะ นายอานันท์ ปันยารชุน(คนดีที่สังคมยังต้องการ)
  -  การเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ
  -  วาทะชนะธุรกิจ
  -  ศิลปะการพูดที่ชนะใจคน
  -  พูดให้เป็นอย่างนักพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : หนังสือ การพูด
สูตรสำเร็จ คำกล่าวปราศรัยและคำอวยพรในโอกาสพิเศษ พร้อมคำขวัญ คำกลอนที่ครบครัน
เขียนโดย ภูวดล ภูภัทรโยธิน
เป็นหนังสือที่กระผมได้รับจากการแจกในงานบวช ณ วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน เป็นหนังสือที่รวบรวมคำกล่าวอวยพรต่างๆ เช่น คำกล่าวในพิธีไหว้ครู พิธีรดน้ำดำหัว คำกล่าวในงานเลี้ยงรุ่น คำกล่าวอวยพรปีใหม่
วันเกิด เป็นต้น
ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้พิมพ์ใหม่ อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อ กระผมไม่แน่ใจ เล่มใหม่รู้สึกจะติดอันดับหนังสือขายดีของร้านขายหนังสือ ซีเอ็ด ด้วยครับ
...
  
วิธีพูดชนะจูงใจคน
วิธีพูดชนะจูงใจคน
เป็นหนังสือที่แต่งขึ้น โดย วิเทศ กรณีย์ เป็นหนังสือการพูด ราคา 30 บาท ปัจจุบันไม่น่าจะพิมพ์เพิ่ม หน้าปกดูๆ แล้วอาจคล้ายกับ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง จนบางคนอาจนึกว่า ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง แต่งขึ้น
ภายในหนังสือประกอบด้วยเนื้อหาของเรื่องความสำคัญของการพูด อีกทั้งช่วงท้ายๆ มีตัวอย่างการพูดในงานสัมมนาในหัวข้อ “ หาบเร่แผงลอย ทางออกอยู่ที่ไหน ”
หนังสือเล่มนี้ กระผมมี สองเล่มครับ
...
  
พูดอย่างผู้นำ

พูดอย่างผู้นำ
แต่งโดย ดร.ดนัย ตุลาบดี แปลและเรียบเรียง ภายในเล่มมีคำพูดของนักพูดระดับโลก เช่น โรแนลด์ เรแกน
ลีกวนยู มาร์กาเรต แทตเชอร์ ลีไออาค็อกคา บิลล์ คลินตัน ฯลฯ
ราคาเล่มละ 105 บาท จัดจำหน่ายและจัดพิมพ์ โดย ดอกหญ้า
...
  
คู่มือนักพูด
เป็นคู่มือฝึกพูดของสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย กระผมได้ซื้อหนังสือ ณ ร้านขายหนังสือดวงกมล
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคู่มือการฝึกพูดในระบบ Toastmasters ซึ่งเป็นระบบการพูดที่เผยแพร่ไปทั่วโลกh
เล่มที่กระผมใช้อ่านในปัจจุบันนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 ภายในเล่มมีการแนะนำ บทพูด 18 บท อีกทั้งมีกฏระเบียบในการฝึกทำหน้าที่ในด้านต่างๆ เช่น ฝึกเป็นพิธีกร ฝึกวิจารณ์ และมีตัวอย่างการพูดให้ได้ศึกษากันด้วย
ราคาเล่มละ 100 บาท
...
  
ปากเป็นเอก
เขียนโดย อาจารย์สุขุม นวลสกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ของกระผมสมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี 2533
อาจารย์เขียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูดในการทำงาน การบริหาร เป็นการใช้คำพูดแบบไทยๆ ภายในเล่มมีตอนต่างๆ ให้ได้ศึกษากัน เช่น การพูดในที่ประชุม , พูดแบบผู้นำ , ลวดลายวิทยากร , การเจรจาต่อรอง,พูดเพื่อได้ , ปากเป็นเอก ฯลฯ
ราคาเล่มละ 90 บาท
...
  
ศาสตร์และศิลปะแห่งการวิจารณ์สุนทรพจน์
ศาสตร์และศิลปะแห่งการวิจารณ์สุนทรพจน์
เป็นหนังสือของสโมสรศิลปะการพูดพิษณุโลก เป็นหนังสือที่เสนอแนวทางการวิจารณ์การพูดโดยเฉพาะการพูดแบบสุนทรพจน์ กระผมไม่ทราบว่าขายราคาเท่าไร แต่เล่มที่กระผมถืออยู่นี้ กระผมได้มาโดยกระผมได้มีโอกาสไปถ่ายทอดความรู้ทางด้านการพูดให้แก่ สมาชิกสโมสรศิลปะการพูดพิษณุโลก ทางสโมสรฯ
จึงได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้กระผมเป็นการตอบแทน เมื่ออ่านจบแล้วทำให้ได้รู้หลักการวิจารณ์การพูดเพิ่มขึ้นมาอีกครับ
...
  
ศิลปะการ โต้วาที และ ยอวาที
ศิลปะการ โต้วาที และ ยอวาที
เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างการโต้วาที และ ยอวาที ผมซื้อจากร้านขายหนังสือเก่าราคาเล่มละ 15 บาท รวบรวมโดย ยอดกมล กระผมได้ซื้อมาสองเล่มเนื่องจากมีการเปลี่ยนปกหนังสือจึงคิดว่าคนแต่งคนละคนแต่เขียนหนังสือชื่อเดียวกัน
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วทำให้รู้หลักการโต้วาที และยอวาทีขึ้นอีกมากเลย ในด้านท้ายมีตัวอย่างการโต้วาทีและยอวาทีให้ได้อ่านกันอีกด้วย
...
  
คมวาทะของนักการศึกษา
เรียบเรียงโดย สำลี รักสุทธี
เป็นการรวบรวมคำคม ของนักการศึกษาหรือนักวิชาการต่างๆ ราคาเล่มละ 50 บาทเอง
ภายในเล่มมี เนื้อหาคือ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสอันเกี่ยวกับการศึกษา คมวาทะของนักการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ พุทธพจน์ ฯลฯ
...
  
วาทะ ชวน หลีกภัย
เป็นการรวบรวมคำคมของอดีต นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร ราคา 90 บาท
อดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ได้รับฉายาว่า “ ใบมีดโกนอาบน้ำผึ้ง ” ใบมีดโกนจะอาบน้ำผึ้งอย่างไรสามารถหาอ่านกันได้ครับ ผมเองอ่านแล้วชอบหลายประโยค เช่น
- แม้จะเจ็บปวดในตอนต้น แต่ถ้าคคิดถึงผลระยะยาว มันเป็นเรื่องที่แน่นอนกว่า
- ผมไม่เคยคิดว่าตำแหน่งสำคัญกว่าความอยู่รอดของพรรค ช่วงไหนคนเหมาะสมกว่าก็ต้องเปิดโอกาส
- ถ้าข้าราชการสนับสนุนพวกนักการเมืองที่ซื้อเสียง ภัยก็จะมาถึงพวกเขาก่อนคนอื่นๆ ต่อไปวันหนึ่ง กระทรวง ทบวง กรม ก็จะมีโจรมาปกครอง
...
  
พูดให้คิด
เป็นหนังสือของ สุขพัฒน์ ทองเพ็ง เป็นหนังสือแจกเป็นธรรมวิทยาทาน ภายในเล่มเป็นการแต่งและเรียบเรียง จากพุทธภาษิต โดยเขียนขึ้นเป็นข้อๆ มีจำนวน 365 ข้อ
ดังตัวอย่างเช่น
- อยู่อย่างต่ำ ทำอย่างสูง เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของบัณฑิต
- มีลูกอกตัญญูร้อยคน สู้มีไม้เท้าอันเดียวไม่ได้
- พฤติกรรมคือการแสดงออกทางกายวาจา นี่แหละคือ เงาใจ
- ...
  

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.