หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
  -  พูดอย่างเซียน
  -  พลังพูด พลังเพิ่ม
  -  การพูดถ้ารู้หลักไม่ยากเลย
  -  การพูดต่อหน้าที่ชุมชน
  -  หลักการพูด
  -  เทคนิคการพูด
  -  ศิลปะการพูด(วิธีเอาชนะใจคน)
  -  คำคมเคนเนดี้
  -  แนวทางตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ
  -  คมคำความคิดของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
  -  สูตรสำเร็จ คำกล่าวปราศรัยและคำอวยพรในโอกาสพิเศษ พร้อมคำขวัญ คำกลอนที่ครบครัน
  -  วิธีพูดชนะจูงใจคน
  -  พูดอย่างผู้นำ
  -  คู่มือนักพูด
  -  ปากเป็นเอก
  -  ศาสตร์และศิลปะแห่งการวิจารณ์สุนทรพจน์
  -  ศิลปะการ โต้วาที และ ยอวาที
  -  คมวาทะของนักการศึกษา
  -  วาทะ ชวน หลีกภัย
  -  พูดให้คิด
  -  กลยุทธ์สู่ชัยชนะและความสำเร็จ ศิลปะแห่งการชนะใจคน
  -  ที่เด็ดเกร็ดการพูด
  -  พูดลีลาผู้นำ
  -  เจรจาแบบนักการทูต พูดแล้วมีกำไร
  -  ยุทธวาที ศาสตร์แห่งการใช้วาจาเป็นอาวุธ
  -  ศิลปะการพูด อวยพร มงคลสมรส
  -  วาทศิลป์ในวรรณกรรม
  -  จริตวิทยา เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร(ศิลปะการถ่ายทอด)
  -  สำนวนไทย ฉบับสมบูรณ์
  -  สุดยอดอัฉริยะทางความคิด ของไทย จีน ฝรั่ง
  -  วาทศิลป์พลิกผันโลก
  -  คมวาทะ นายอานันท์ ปันยารชุน(คนดีที่สังคมยังต้องการ)
  -  การเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ
  -  วาทะชนะธุรกิจ
  -  ศิลปะการพูดที่ชนะใจคน
  -  พูดให้เป็นอย่างนักพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : หนังสือ การพูด
วาทศิลป์พลิกผันโลก
วาทศิลป์พลิกผันโลก(ชิวหาสามนิ้วเหนือกว่ากองทัพ ที่มีรี้พลอันเกรียงไกรถึงร้อยหมื่น)
แปลโดย ศรีวารี
ราคาเล่มละ 115 บาท เป็นหนังสือที่นำเอาตัวอย่างจากการใช้วาทศิลป์ของชาวจีนโบราณมาวิเคราะห์ แยกแยะ ตัวอย่างภายในหนังสือเช่น
การโต้แย้งกับผู้มีปัญญา พึงต้องมีความรู้อันลึกซึ้ง
การโต้แย้งกับผู้มีความรู้อันกว้างขวางลึกซึ้งพึงต้องเชี่ยวชาญในการใช้วาทศิลป์
การโต้แย้งกับผู้มีความเชี่ยวชาญในการอภิปราย พึงต้องมุ่งให้ความสำคัญกับประเด็นสำคัญ
การโต้แย้งกับผู้อยู่ในตำแหน่งอันสูงศักดิ์ พึงต้องปะทะด้วยอำนาจและอิทธิพล
...
  
คมวาทะ นายอานันท์ ปันยารชุน(คนดีที่สังคมยังต้องการ)
เป็นหนังสือที่รวบรวมคำคมในการพูดในโอกาสต่างๆ ของ อดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน
ราคา 100 บาท รวบรวมโดย คุณจรัญ หอมเทียนทอง
โดยมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น รัฐบาล , กฎหมาย , เศรษฐกิจ , ประชาธิปไตย , ผู้ดี ,คุณธรรมในสังคมไทย,ข้าราชการและระบบข้าราชการ ฯลฯ
...
  
การเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ
เขียนโดย ถวัลย มาศจรัส พิมพ์ครั้งที่ 2
เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการเป็นพิธีกร สูตรของความสำเร็จในการเป็นพิธีกรและวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ
เนื้อหาบางส่วนในหนังสือกล่าวว่า “ หลายคนเชื่อว่า การเป็นพิธีกรหรือวิทยากรนั้นเป็นงานที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพรสวรรค์เท่านั้น แต่สำหรับโลกยุคโลกาภิวัตน์ พรสวรรค์สามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย ถ้าหากให้ความสนใจที่จะศึกษาถึงเคล็บลับ TACTICIAN การเป็นพิธีกรและวิทยากร เล่มนี้ คือสูตรของความสำเร็จในการเป็นพิธีกรและวิทยากร ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้อย่างสูงสุด ผู้ฟังจะได้ทั้งอรรถรส ความสนุกสนาน และสาระในสัดส่วนที่ลงตัว และเรียกร้องให้เชิญวิทยากรอย่างนี้มาพูดให้ฟังอยู่เสมอ หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอด TACTICIAN จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรมืออาชีพ
...
  
วาทะชนะธุรกิจ
โดย..ปานอนันต์ เทพบุศย์ เรียบเรียง
เป็นหนังสือเกี่ยวกับ การเจรจาต่อรอง คือ กุญแจไขประตูสู่ความสำเร็จอย่าพลาด เพราะโอกาสอาจมีเพียงครั้งเดียว
ส่วนหนึ่งในเนื้อหาจากสำนักพิมพ์ การต่อรองที่ดีนั้น คือ จะได้รับความพอใจทั้งสองฝ่าย สามารถตกลงกันได้ด้วยดีในขณะที่การเจรจาต่อรองที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ความขัดแย้งกันก็จะเกิดขึ้น การสานต่อประโยชน์ก็จะหยุดชะงัก
...
  
ศิลปะการพูดที่ชนะใจคน
แต่งโดย ประชา อภิบาล
ข้อความด้านหลังปก “ การพูดเป็นกรรมวิธี หรือกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีความสัมพันธ์กับการศึกษาอย่างแยกไม่ออก ผู้ปรารถนาจะเป็นนักพูด นักประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องศึกษาชั้นเชิงและศิลปะด้านต่างๆ กัน จึงจะเป็นนักพูดที่ดี เข้าถึงจิตใจบุคคลทั่วไป ถ้าท่านต้องชนะใจคนด้วยการพูด หนังสือเล่มนี้จะแนะแนวไปสู่ความสำเร็จในการพูดให้ชนะใจคน
...
  
พูดให้เป็นอย่างนักพูด
เป็นหนังสือที่สัมภาษณ์ นักพูดระดับชาติ เช่น อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ , อ.สุขุม นวลสกุล,อ.จตุพล ชมพูนิช,อ.สุนีย์ สินธุเดชะ,อ.อภิชาติ ดำดี ฯลฯ
จากการอ่าน การตอบของบรรดานักพูดทำให้กระผมได้แง่มุมมุมมองเกี่ยวกับการพูด อีกทั้งยังได้ทราบประสบการณ์ของบรรดานักพูด วิธีการฝึกการพูดต่าง ฯลฯ เป็นหนังสือที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งครับ
ราคา 95 บาท ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะมีการพิมพ์ขึ้นใหม่หรือไม่ครับ
...
  

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.