หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 

 ข่าวสาร

บรรยายเรื่อง CRM กับ การตลาดยุคใหม่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 บรรยายเรื่อง " CRM กับ การตลาดยุคใหม่ " ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่เด็กสาขาการประชาสัมพันธ์ ...
อบรม นักขาย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 อบรมนักขาย ของบริษัทบุหรี่นอกเข้ายักษ์ใหญ่ ณ ไบเทค บางนา โดยมีการแบ่งเป็น 4 ฐาน เช่น ฐานกฏหมาย , ฐานนักขาย , ฐานผลิตภัณฑ์ , ฐานข้อมูลของบริษัท (ฐานละ 60 คน รวมผู้อบรมทั้งสิ้นจำนวน 240 คน) ...
ศิลปะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพื่อการถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์
วันที่ 26 – 27 พ.ย. 2011
สถานที่โรงแรมชาลีนา รามคำแหง 65 (ลาดพร้าว122) (แผนที่)
รายละเอียด*ค่า ใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 4,900 บาท (เป็นค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน วุฒิบัตร) รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น *หากมีความประสงค์เข้าร่วม สมัครโดยตรงได้ที่หมายเลข 083-039-5830 หรือ 082-449-2986 หรือ จะส่งใบสมัครผ่านอีเมล์ ceocap@hotmail.com ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 หรือ กรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.thecapvision.com --> ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม โดย ระบุรุ่น หรือ วันที่ในการสำรองที่นั่งด้วย และ ท่านสามารถจ่ายค่าฝึกอบรมก่อนวันงานได้ที่ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท ฟิโลโซฟี แคป จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี หัวหมาก ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 169-245605-3 *ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อรักษาสิทธ์ในการสำรองที่นั่งในการฝึกอบรม *ราคานี้ท่านสามารถเข้ารับการอบรมกับทางสถาบันได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าท่านจะพึงพอใจ เพราะความสุขของสถาบันคือท่านสามารถประสบความสำเร็จในการพูดดังที่ตั้งใจ ...
อัดรายการบรรยาย
วันที่ 6 ธันวาคม 2554 พูดเกี่ยวกับหัวข้อ "ทำงานอย่างเป็นสุข สนุกกับการทำงาน" ณ บริษัท ไซเบอร์แพล็นเน็ต โดยบรรยายผ่านกล้องวีดีโอ แบ่งเป็น 15 หัวข้อ ๆ ละ 13-15 นาที เพื่อใส่ใน Tablet PC ...
ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างเสน่ห์แห่งอัธยาศัย รุ่นที่ 38
วันที่ 17 – 18 ธ.ค. 2011
สถานที่โรงแรมชาลีนา รามคำแหง 65 (ลาดพร้าว122) (แผนที่)
รายละเอียด*ค่า ใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 4,000 บาท (เป็นค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน วุฒิบัตร) รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น *หากมีความประสงค์เข้าร่วม สมัครโดยตรงได้ที่หมายเลข 083-039-5830 หรือ 082-449-2986 หรือ จะส่งใบสมัครผ่านอีเมล์ ceocap@hotmail.com ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2554 หรือ กรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.thecapvision.com --> ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม โดย ระบุรุ่น หรือ วันที่ในการสำรองที่นั่งด้วย และ ท่านสามารถจ่ายค่าฝึกอบรมก่อนวันงานได้ที่ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท ฟิโลโซฟี แคป จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี หัวหมาก ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 169-245605-3 *ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อรักษาสิทธ์ในการสำรองที่นั่งในการฝึกอบรม *ราคานี้ท่านสามารถเข้ารับการอบรมกับทางสถาบันได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าท่านจะพึงพอใจ เพราะความสุขของสถาบันคือท่านสามารถประสบความสำเร็จในการพูดดังที่ตั้งใจ ...
ศิลปะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพื่อการถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์
วันเสาร์, 24 ธันวาคม 2554 เวลา9:00-17.00 น. บรรยายเรื่อง ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างเสน่ห์แห่งอัธยาศัย รุ่นที่ 39
วันอาทิตย์, 25 ธันวาคม ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างเสน่ห์แห่งอัธยาศัย รุ่นที่ 39
*สถานที่ในการจัดอบรม ศูนย์ความเป็นเลิศทางอีคิว [EQ excellent center] ชั้น 4 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ติดกับ YoYo Land *การเดินทาง - กรณีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ให้ขับรถเข้าลานจอดรถฝั่งเทสโก้ โลตัส จากนนั้นขึ้นลิฟมายัง ศูนย์การเรียนรู้ซีคอนสแควร์ ชั้น 4 ครับ - กรณีเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่ สถานี BTS อ่อนนุช ทางออก 2 เดินเลี้ยวขวาลงบันได เพื่อนั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้างมายัง ถนนอ่อนนุช ซอย 1 (ตรงข้ามคาร์ฟูร์อ่อนนุช) จากนั้น นั่งสองแถว สาย 4 หรือ รถเมล์สาย 1013 ถึง ด้านหน้าซีคอนสแควร์ เดินเข้าศูนย์การค้าฯ ฝั่งเทสโก้ โลตัส สามารถขึ้นลิฟ หรือ บันไดเลื่อนมายังชั้น 4 ได้เลยครับ (20-30 นาที) - กรณีเดินทางด้วยรถเมล์ สามารถขึ้นรถเมล์สาย 207 ตรงข้ามเดอะมอลย์บางกะปิ มาได้เลยครับ (ใช้เวลา 30 นาที) ...
บรรยายหัวข้อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2554 บรรยายหัวข้อ " เตรียมความพร้อมในการทำงาน"
แก่ นิสิต นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ ...
การวิจัยตลาด/การวิจัยธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 8.30 - 11.30 น. ห้องCE05202บรรยายเรื่อง การวิจัยตลาด/การวิจัยธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น สำหรับ นิสิต เอกประชาสัมพันธ์ ...
บรรยาย " ภาวะผู้นำและการสื่อสารในที่สาธารณชน "
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ได้บรรายายในหัวข้อ " ภาวะผู้นำ " เมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2555 ณ โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงรายจัดโดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ ศูนย์ประสานงานภาคประชาสังคมเชียงราย
และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย
...
การสร้างสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม
19-20 มกราคม 2555 สถานที่: โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพฯ “เปิดพื้นที่การสื่อสาร เท่ากับ เปิดหน้าต่างของการ
เปลี่ยนแปลง” ...

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.