หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 

 ข่าวสาร

จงตั้งเป้าหมายในอนาคตเพื่อการเรียนที่ดี
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " จงตั้งเป้าหมายในอนาคตเพื่อการเรียนที่ดี" ให้แก่นักเรียนชั้น ม.1- ม.6 ของโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม ณ ห้องประชุม โรงเรียนถ้าปินวิทยาคม ...
ส่งเสริมการบริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับพนักงานเดินหมาย
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ได้บรรยายให้แก่พนักงานเดินหมายที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ ให้แก่กรมบังคับคดี ณ โรงแรม เอสดี เอเวนิว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ในหลักสูตร " ส่งเสริมการบริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับพนักงานเดินหมาย" ...
มุ่งสู่อนาคตกับการวางเป้าหมายในการเรียน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " มุ่งสู่อนาคตกับการวางเป้าหมายในการเรียน" ให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ... ...
เทคนิคการเป็นผู้นำที่ดี
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก www.drsuthichai.om บรรยายหัวข้อ " เทคนิคการเป็นผู้นำที่ดี" ณ ห้อง ภูกามยาว 2 มหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่ ผู้นำนักศึกษาของม.พะเยา จัดโดยกองกิจกรรมนิสิต ม.พะเยา กับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ...
คณะกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก ร่วมเป็นกรรมการการตัดสินและให้คำเสนอแนะ ในการแข่งขันเส้นทางสู่นวัตวณิช UP R2M 2015 โดยประกวดกันที่ ม.พะเยา ห้องประชุมจุน ตึก ICT โดยมีนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา ของแต่ละทีมมาร่วมฟังและมานำเสนอโครงการต่างๆ เพื่อเข้าแข่งขัน ...
การอ่านภาษาท่าทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การอ่านภาษาท่าทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร" หลักสูตร 6 ชั่วโมง ให้แก่ผู้บริหารระดับผู้จัดการแผนก รองผู้จัดการแผนก ของ 7-11(บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)) ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค ห้องอบรม 302 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ...
การสื่อสารภายในองค์กรและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก ได้ไปบรรยายหัวข้อ " การสื่อสารภายในองค์กรและการพัฒนาบุคลิกภาพ" ให้แก่ นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย พะเยา ณ ห้อง ICT 1108 มหาวิทยาลัย พะเยา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ...
เทคนิคการเป็นวิทยากร
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ "เทคนิคการเป็นวิทยากร" ให้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมของสหกรณ์เกษตรอำเภอเมือง พะเยา www.drsuthichai.com ...
ศิลปะการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยาย หัวข้อ " ศิลปะการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ" ให้แก่นิสิต ที่จะเข้าแข่งขัน โครงการ R2M 2015 บรรยาย ณ ตึกอธิการ มหาวิทยาลัย พะเยา ...
บทบาทของสาธารณสุขไทยในบริบทประชาคมอาเซียน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ "บทบาทของสาธารณสุขไทยในบริบทประชาคมอาเซียน" ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ คอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข .... ...

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.