หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 

 ข่าวสาร

บรรยาย
วันที่ 27 สิงหาคม 2554 บรรยาย " การสร้างสำนึกประชาธิปไตย " ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร
...
บรรยาย การสร้างงานสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 28 สิงหาคม 2554 ณ วิทยาลัยการอาชีพ อำเภอเชียงคำ ...
ช่วงเช้าสัมมนาและ ช่วงบ่ายงานอบรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2554 ช่วงเช้า สัมมนา " รับรู้การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้การเปิดเสรี AEC/FTAs " จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ช่วงบ่าย ร่วมงานอบรม การฝึกอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 4 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ...
อบรม นักขาย
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554 เรื่อง ทักษะการขายและการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตัวของพนักงานขาย ให้แก่พนักงานขายจำนวน 100 คน โทรคาเดโร กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ...
ประชุม ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
วันที่ 7-8 กันยายน 2554 ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ร่วมประชุม ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ณ โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม่ ...
เสวนาผู้ประกอบการพบสื่อมวลชน
14 กันยายน 2554 เสวนาเรื่อง ผู้ประกอบการพบสื่อมวลชน บรรยายอบรมเกี่ยวกับความรู้การประกอบการในพื้นที่ชายแดนลาว ...
บรรยายเรื่อง การฝึกอบรมสมัยใหม่
วันที่ 15 กันยายน 2554 บรรยายหัวข้อ " กลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาด " ให้แก่นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ...
เสวนาเครือข่ายสื่อมวลชน
16 กันยายน 2554 ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ร่วมเข้าประชุม เสวนาเครือข่ายสื่อมวลชน กับการทำงานเรื่องสุขภาพ ณ โรงแรมเกทเวย์ ...
ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างเสน่ห์แห่งอัธยาศัย
17 – 18 ก.ย. 2011
สถานที่โรงแรมชาลีนา รามคำแหง 65 (ลาดพร้าว122) (แผนที่)

รายละเอียด*ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 4,000 บาท (เป็นค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน วุฒิบัตร) รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น
*หากมีความประสงค์เข้าร่วม สมัครโดยตรงได้ที่หมายเลข 083-039-5830 หรือ 082-449-2986 หรือ จะส่งใบสมัครผ่านอีเมล์ ceocap@hotmail.​com ภายในวันที่ 13 กันยายน 2554
หรือ กรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.thecapvisio​n.com --> ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม
โดย ระบุรุ่น หรือ วันที่ในการสำรองที่นั่งด้วย
และ ท่านสามารถจ่ายค่าฝึกอบรมก่อนวันงานได้ที่
โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท ฟิโลโซฟี แคป จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี หัวหมาก ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 169-245605-3
*ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อรักษาสิทธ์ในการสำรองที่นั่งในการฝึกอบรม
*ราคานี้ท่านสามารถเข้ารับการอบรมกับทางสถาบันได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าท่านจะพึงพอใจ เพราะความสุขของสถาบันคือท่านสามารถประสบความสำเร็จในการพูดดังที่ตั้งใจ

...
ศิลปะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพื่อการถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์
24 – 25 ก.ย. 2011
สถานที่โรงแรมชาลีนา รามคำแหง 65 (ลาดพร้าว122) (แผนที่)

รายละเอียด*ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 4,900 บาท (เป็นค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน วุฒิบัตร) รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น
*หากมีความประสงค์เข้าร่วม สมัครโดยตรงได้ที่หมายเลข 083-039-5830 หรือ 082-449-2986 หรือ จะส่งใบสมัครผ่านอีเมล์ ceocap@hotmail.​com ภายในวันที่ 21 กันยายน 2554
หรือ กรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.thecapvisio​n.com --> ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม
โดย ระบุรุ่น หรือ วันที่ในการสำรองที่นั่งด้วย
และ ท่านสามารถจ่ายค่าฝึกอบรมก่อนวันงานได้ที่
โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท ฟิโลโซฟี แคป จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี หัวหมาก ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 169-245605-3
*ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อรักษาสิทธ์ในการสำรองที่นั่งในการฝึกอบรม
*ราคานี้ท่านสามารถเข้ารับการอบรมกับทางสถาบันได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าท่านจะพึงพอใจ เพราะความสุขของสถาบันคือท่านสามารถประสบความสำเร็จในการพูดดังที่ตั้งใจ

...

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.