หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 ผู้บริหาร
 การบริการด้วยหัวใจ
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 รัชเขต วีสเพ็ญ
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
  -  อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
  -  
  -  
  -  สัมมนา od
  -  วิทยากร อบรม
  -  ทำอย่างไรให้มีความสุข
  -  ทอล์คโชว์
  -  บรรยาย
  -  สันทนาการ
  -  สัมมนา รพ.มหาราช
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ศุภกิจ รุ่งโรจน์
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 โต้วาที
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

การศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จบหลักสูตรสูงสุด การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพระบบ TOASTMASTERS INTERNATIONAL
จบหลักสูตร MARKETING MANAGER 2005
อบรมหลักสูตร พลังแห่งความสำเร็จ (THE POWER OF SUCCESS)
ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย เช่น การบริการที่ประทับใจ / หัวหน้างาน
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ผู้นำการเมืองยุคใหม่
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน / พนักงานบริการโรงแรมและภัตตาคาร ฯลฯ


ประสบการณ์การพูดต่อหน้าชุมชน

เป็นสมาชิกสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
เป็นอุปนายกและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมหลายสมัย
อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษาหลายแห่งเช่น มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
วิทยากรรับเชิญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลฯ
วิทยาลัยอาชีวะฯ วิทยาลัยนาฎศิลป์ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โรงเรียนจ่านกร้อง
โรงเรียนสตรีเฉลิมขวัญ พิษณุโลก ฯลฯ
ทอล์คโชว์ ร่วมกับ อ. จตุพล ชมภูนิช ที่โรงละครกาดเธียร์เตอร์เมื่อปี 2543
เป็นวิทยากรบรรยาย อบรม ปราศรัย และวางแผนการเมืองกว่า 10 ปี โดยเคยเป็นผู้สมัคร ส.ส. 2 สมัย
และช่วยการเลือกตั้งมาแล้วทุกระดับ ตั้งแต่ อบต. เทศบาล อบจ. ส.ส.และส.ว.
เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 20 ปี
ชนะเลิศประกวดการพูดในที่สาธารณะ และจูงใจมหาชน ในการฝึกอบรม “ผู้นำการเมืองยุคใหม่"
เมื่อวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2547 ที่พิษณุโลก และเมื่อวันที่ 21-25 สิงหาคม 2549
ที่ลำปางโดยได้รับเลือกจากผู้ร่วมอบรมเกือบ 100 คนให้เป็นประธานรุ่น


ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์ในธุรกิจขายตรง AMWAY , EYI , HORIZON , UNICITY , SYNERGY ฯลฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย อุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ กว่า 4 ปี (3 บริษัท)
ผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์ฮุนได บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด
ผู้จัดการสาขาพิษณุโลก บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารหน่วย AIA (ดูงานยุโรป 4 ประเทศ และ จีน)
อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.
ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. 2 สมัย
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ของพรรคการเมือง
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ / วิทยากร ศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ ศุภกิจเจริญ

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ
อาจารย์ไมตรี ชาติบุรุษ
ผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยเชียงใหม่

ศ.ดร.แสง จันทร์งาม
ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตนายกสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์
อดีตนายกสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

อาจารย์เสน่ห์ คำวินิจ
อดีตนายกสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

พลตำรวจโทวุฒิ วิทิตานนท์
อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4


...
  

1
...
  

3
...
  
สัมมนา od
4
...
  
วิทยากร อบรม
5
...
  
ทำอย่างไรให้มีความสุข
6
...
  
ทอล์คโชว์
7
...
  
บรรยาย
8
...
  
สันทนาการ
9
...
  
สัมมนา รพ.มหาราช
10
...
  

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.