หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 คลิป บรรยายของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 คลิปเสียงและภาพ เรื่องการ " พูดต่อหน้าที่ชุมชน "ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 คลิป ภาพและเสียง การบริการ โดย..ดร.สุทธิ่ชัย ปัญญโรจน์
 คลิป ภาพและเสียง สำหรับคนทำงาน โดย..ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 คลิป ภาพและเสียง สำหรับผู้บริหาร โดย ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 คลิป เสียงและภาพ " เกี่ยวกับการขาย "
 คลิป ดำเนินรายการต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 คลิป แนะนำหนังสือ โดย ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 ผู้บริหาร
 การบริการด้วยหัวใจ
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 คำคม
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 รัชเขต วีสเพ็ญ
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 ศุภกิจ รุ่งโรจน์
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 

ยินดีต้อนรับ

 สถาบันพัฒนาบุคลากร ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

ที่อยู่ 11/44 หมู่ 4 ซอยอยู่เจริญ(สุเหร่ามูลนิธิ) ถนนสังฆสันติสุข ต.กระทุ่มราย อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530

เบอร์โทรศัพท์   มือถือ  08-50294726 ID LINE : drsuthichai

email :  drsuthichai@gmail.com

 

 .....ท่านสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรต่างๆและประวัติวิทยากรได้

.................................................................................................................................
- สาธารณสุขในบริบทของประชาคมอาเซียน

-สร้างจิตสำนึกรักองค์กรและการทำงานเป็นทีม 

- ศิลปะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

- การอ่านภาษาท่าทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

- การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง(การโต้วาที)
- Happy life Happy Work

เทคนิคการพูดเพื่อนำเสนอ (Presentation Skill) 

-  การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จ” (Creative Thinking for Success )

-เทคนิคการเป็นพิธีกร (Professional MC) 

- การทำงานด้วยหัวใจ

- กลยุทธ์ความสำเร็จในการบริหาร 

-การพูดต่อหน้าที่ชุมชนและการนำเสนอ

- เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสาเร็จ

และหัวข้ออื่นๆอีกมากมาย

บทความต่างๆใน oknation,gotoknow,kpi,blogger,facebook

http://www.oknation.net/blog/markandtony

http://www.gotoknow.org/blog/markandtony/toc

http://www.blogger.com/profile/05019316759120900851

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000027224689

ประวัติโดยย่อในอดีตของ

ดร.สุทธิชัย  ปัญญโรจน์    

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 รองหัวหน้าสำนักวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย นเรศวร 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย พะเยา

ทำงานที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) 5 ปี

อาจารย์มหาวิทยาลัย นเรศวร และ มหาวิทยาลัย พะเยา รวม 13 ปี

นักจัดรายการวิทยุ ทนายความ นักเขียน วิทยากร ตัวแทนประกันชีวิต

ทำงานวิจัยเรื่องการหาเสียงและสื่อสารทางการเมืองของการเลือกตั้งเทศบาลท่าวังทอง จังหวัดพะเยา(ได้ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา)

เขียนบทความลงวารสารทางวิชาการหลายฉบับและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ

ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

 

ทนายความและที่ปรึกษากฏหมายเชี่ยวชาญคดีหมิ่นประมาท คดีที่ดินและคดีมรดก

ที่ปรึกษากฏหมายของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ 

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสงฆ์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(มจร.)

อาจารย์พิเศษและวิทยากร มหาวิทยาลัยต่างๆ

วิทยากรพิเศษและนักพูด

นักจัดรายการวิทยุและเจ้าของวิทยุชุมชน 3 แห่ง

 

นักข่าวและนักเขียน อีกทั้งเขียนบทความทางหนังสือพิมพ์ระดับประเทศและท้องถิ่น

ปัจจุบันเป็นวิทยากรสถาบันการอบรมต่างๆ เช่น สถาบันแคปวิชั่น , ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล , บริษัท Siam HR  ฯลฯ

          ได้รับทุนงานวิจัยนักการเมืองถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

ผลงานหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก  1.วาทะวาที(ศาสตร์และศิลปทางการพูด)

2.ศิลปะการขาย(เรื่องราวแง่มุมเกี่ยวกับการขาย)3.พูดอย่างมีกึ๋น

4.ครบเครื่องเรื่องนักบริหาร5.บัญชรการขาย6.พูดเก่งเขียนเก่งรวยก่อน

7.พูดขั้นเทพ8.เวลาของฉันหายไปไหน

9.44 วิธีเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสำเร็จ10.Marketing กลยุทธนอกตำรา

11.อยากเป็นนักพูดขั้นเทพไม่อยาก12.หนังสืองานวิจัยนักการเมืองถิ่น(จังหวัดน่าน)

 
  สินค้า   แนะนำ
หลักสูตร การพัฒนางานด้านการขาย
ตัวอย่าง การบรรยาย เรื่องจดจ่อและจดจำ... ทำได้... ขายถึง
เป็นวิทยากรบรรยาย ใน Concept “จดจ่อและจดจำ... ทำได้... ขายถึง” แก่พนักงานแนะนำ และจัดเรียงสินค้า รวมถึงหัวหน้างานขั้นต้น (Supervisor)
เป็นวิทยากรให้แก่บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 450 คน โดยพูดเรื่องเกี่ยวกับการขาย โ...ดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 150 คน (จึงต้องบรรยาย 3 รอบ ในหัวข้อการขาย) ที่ ชะอำ ณ โรงแรม รีเจนซี่ วิงดูเพิ่มเติม ... ...
   
ประชาคมอาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ ประชาคมอาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้แก่ นิสิตสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวชั่น ...
   
9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ หัวข้อ 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทสินธานี บริษัท skk บริษัทแอกโกออน บริษัท นิ่มงีเส็ง เป็นต้น ...
   
การทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การทำงานอย่างไรให้มีความสุข " ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบุคคลของโรงงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยบรรยาย ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ...
   
การเตรียมตัวสมัครงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AC)
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ได้มีโอกาสพูดและบรรยายในหัวข้อ “ การเตรียมตัวสมัครงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AC) ณ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท จัดโดย สำนักจัดหางานจังหวัดชัยนาท ...
   
หลักสูตร " พลเมืองไทยที่พึงปรารถนา"
หลักสูตร " พลเมืองไทยที่พึงปรารถนา"
หลักสูตร " พลเมืองไทยที่พึงปรารถนา"
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 บรรยายหัวข้อ " การพัฒนาหลักสูตร พลเมืองไทยที่พีงปรารถนา" ในฐานะวิทยากรและกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ...
   
ทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงาน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 บรรยาย ณ Bangkok Convention Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ต้องขอขอบคุณ คนระดับมันสมองของประเทศชาวทันตแพทย์กว่า 500 ท่าน ที่ได้ตั้งใจฟังการบรรยายในหัวข้อ " ทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงาน" ในงาน Kerr Appreciation Festival 2012:New Paradigm indentistry ...
   
ขายอย่างเซียน
วันที่ 5 กันยายน 2554 บรรยายหลักสูตร " ขายอย่างเซียน " ให้แก่นักขาย บริษัท โทรคาเดโร กรุ๊ป จำนวน 150 คน บริษัท โทรคาเดโร เป็น ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศญี่ปุ่น ครับ ณ ตึกกรุงเทพประกันภัย กรุงเทพฯ ...
   
การคิดและการใช้ชีวิตแบบแกะดำ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การคิดและการใช้ชีวิตแบบแกะดำ" ให้แก่ บุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ... ...
   
CD เสียง MP3 บรรยายการพูด
CD เสียง MP3 บรรยายการพูดต่อหน้าที่ชุมชน บรรยายโดย..ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
...
   
การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน" ณ บริษัท DKSH ... ...
   
การบริการด้วยหัวใจ
วันที่ 15 มกราคม 2556 ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การบริการด้วยหัวใจ" แก่หน่วยงานสายด่วน 1669 ณ กระทรวงสาธารณสุข ...
   
เทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกรในงานประชาสัมพันธ์
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยาย ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี หัวข้อ " เทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกรในงานประชาสัมพันธ์" ...
   
หลักสูตร การขายอย่างเซียน
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554 เรื่อง ทักษะการขายและการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตัวของพนักงานขาย ให้แก่พนักงานขายจำนวน 100 คน โทรคาเดโร กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ...
   
ถ้าอยากเป็นนักพูดขั้นเทพไม่ยาก
หนังสือ " พูดขั้นเทพ " สำนักพิมพ์เพชรประกาย หากท่านต้องการพูดเก่ง พูดเป็น หนังสือเล่มนี้ช่วยท่านได้อย่างแน่นอน ภายในมีเนื้อหาแบ่งเป็น บทๆ มีคำกลอนประกอบการพูด มีตัวอย่างการพูดของนักพูดระดับโลกและระดับประเทศ ฯลฯ
ราคา 190 .- ...
   
วิทยาการกระบวนการ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายในหัวข้อ " การเป็นวิทยากรกระบวนการ" จัดโดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า สำหรับผู้เข้าร่วมเป็น กรรมการศุนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ภาคเหนือ ...
   
การบริการที่เป็นเลิศเชิงพฤติกรรม
การบริการที่เป็นเลิศเชิงพฤติกรรม
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 บรรยายหัวข้อ " การบริการที่เป็นเลิศเชิงพฤติกรรม" ให้แก่ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี ...
   
44 วิธีเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสำเร็จ
รวม 44 วิธีเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสำเร็จ ที่ได้รับการยอมรับ และถูกนำไปใช้การเรียนการสอนในหลักสูตร MBA ทั่วโลก!
199 บาท ...
   

more >> 

 ข่าวสาร

ทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงาน
Talk Show ณ Bangkok Convention Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ต้องขอขอบคุณ คนระดับมันสมองของประเทศชาวทันตแพทย์กว่า 500 ท่าน ที่ได้ตั้งใจฟังการบรรยายในหัวข้อ " ทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงาน" ...
เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายให้ความรู้แก่ วิทยากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ศูนย์ฝึกอบรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในหัวข้อ " เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน" ในการอบรมครั้งนี้ ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญมากจึงได้มาเป็นประธานและเปิดงานการฝึกอบรมในครั้งนี้

...
เทคนิคการบริการและการแก้ปัญหาความขัดแย้งตามหลักธรรมาภิบาล
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " เทคนิคการบริการและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ตามหลักธรรมาภิบาล" ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ให้แก่พนักงานเดินหมายของกรมบังคดี รุ่นที่ 1 ...
จุดไฟให้ลุก ปลุกใจให้ถึงฝัน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " จุดไฟให้ลุก ปลุกใจให้ถึงฝัน" กับนักธุรกิจเครือข่าย ซินเนอร์จี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซินเนอร์จี้ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ...
เทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกร และ การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง(การโต้วาที)
ภาพงานบรรยายของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ช่วงเช้า หัวข้อ " เทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกร" ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยป้องกันสาธารณภัย และในช่วงบ่ายหัวข้อ " การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง(การโต้วาที)" ให้กลุ่มผู้บริหาร ของวิทยาลัยป้องกันสาธารณภัยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ...
การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน" ให้แก่หัวหน้างานยุคใหม่ของ 4 บริษัท คือ บริษัท เทรด คอลเลคชั่น จำกัด
บริษัท เออาร์ แอนด์ เอ็น แอสโซซิเอสท์ จำกัด
บริษัท ดิจิตอล สเกล และ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เอ คอมมิวนิเคชั่น ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง ...
การบริการที่เป็นเลิศเชิงพฤติกรรม
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 บรรยายหัวข้อ " การบริการที่เป็นเลิศเชิงพฤติกรรม" ให้แก่ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี ...
หลักสูตร " พลเมืองไทยที่พึงปรารถนา"
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 บรรยายหัวข้อ " การพัฒนาหลักสูตร พลเมืองไทยที่พีงปรารถนา" ในฐานะวิทยากรและกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ...
Happy life Happy work
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ พูดหัวข้อ " Happy life Happy work " ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท ปตท.งานสัมมนาพนักงานสายการตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ประจำปี 2556
วันที่ 29-30 กันยายน 2556
ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
...
การทำงานด้วยหัวใจ
ผู้บริหารและพนักงาน... ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ ร่วม 100 ชีวิต ที่ได้ร่วมรับฟังอย่างมีความสุข กับหัวข้อ " การทำงานด้วยหัวใจ" ณ ห้องฝึกอบรม ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ ...

more >> 

  แกลลอรี

ร่วมแข่งขันรายการเกมส์โชว์ "ยกสยาม" ช่อง 9
ทอล์คโชว์แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ม.6 โรงเรียนทั่วภาคเหนือตอนบน
จัดรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโดย สัมภาษณ์นักกีฬา
ทอล์คโชว์การศึกษายุคใหม่ไฉไลกว่าให้แก่โรงเรียนต่างๆ 30 โรงเรียน
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินและให้คะแนน พร้อมทั้งให้ความเห็นเสนอแนะ ในการแข่งขัน รายการ U-Debate ณ สถานีโทรทัศน์ VOICE TV
แจกลายเซ็นต์ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ
บรรยาย ครบเครื่องเรื่องนักบริหาร ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีเอส
ออกรายการโทรทัศน์รายการ " อ่านเข้าเส้น" ของซีเอ็ค แนะนำหนังสือและการใช้เวลา
ร่วมสัมภาษณ์ออกอากาศรายการ "เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศ" ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีเอส

more >> 

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
essay writing services reviews An essay is, generally, a piece of writing that gives the authors own argument help essay writing — but the definition is vague, overlapping with those of an article, essay service spartanburga pamphlet, and a short story. essay writingessay service toronto Essays have traditionally been sub-classified as formal and informal. essay writing helpFormal essays are characterized by "serious purpose, dignity, logical organization, length," essay editing service reviews whereas the informal essay is characterized by essays writing help "the personal element (self-revelation, individual tastes and experiences, confidential manner),write research paper humor, graceful style, rambling structure,essay writing service unconventionality or novelty of theme,"paper writing service uk Those rules are well described in our Privacy Policies and are strictly followed by our team. dissertation writing services irelandessay editing service torontoOur money-back guarantee policy ensures your strong confidence and essay for customer service complete satisfaction when it comes to dealing with our custom writing service. essay writing service sheffield