หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
  -  วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
อาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
ภูมิลำเนาเดิม : อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประวัติการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ( พ.ศ.2513 - 2517 ) : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( พ.ศ.2521 ) : ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( พ.ศ.2547 ) ประวัติการทำงานด้านกฎหมาย : ทนายความ ( พ.ศ. 2522 - 2532 ) : นิติกร การเคหะแห่งชาติ ( พ.ศ.2525 - 2532 ) : ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ( พ.ศ.2522 – 2532 ) ประวัติการทำงานด้านสื่อสารมวลชน ( โทรทัศน์และวิทยุ ) : กรรมการบริหาร บริษัท ภาษร โปรดัคชั่น จำกัด (ผลิตรายการ “ทีวีวาที” ช่อง 9 อสมท.) : วิทยากรรายการ “ทีวีวาที” ช่อง 9 อสมท. : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปีช อิมมอทอลลิตี้ ครีเอชั่น จำกัด และ บริษัท สปีช เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จำกัด ( ผู้ผลิตรายการ “คารมเฉือนคารม” ช่อง 3 / รายการ “55 มาเหนือเมฆ” ช่อง 5 / รายการ “คู่ปากคู่ปรับ” ช่อง 3 / รายการ “ชื่อนั้นสำคัญไฉน” ช่อง 3 / รายการ “แฟมิลี่โชว์” ช่อง 3 / รายการ “ยุทธจักรนักขาย” ช่อง 11) : ผู้ประกาศข่าวรายงานอากาศ รายการ “อุตุพยากรณ์” ช่อง 3 : พิธีกรรายการ “เพื่อโลกสีเขียว” ช่อง 5 : พิธีกรรายการ “สคบ.เพื่อประชาชน” ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ช่อง 11 : ดำเนินรายการชั่วโมงทำงาน ชั่วโมงทำเงิน วิทยุ FM.96.5 Mhtz (Business Radio) ประวัติการทำงานด้านการฝึกอบรม : วิทยากรศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน (Youth Training Center : YT ซึ่งเป็นองค์กร NGO) : วิทยากรศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ (Management Training Limited : MTL) : ฝ่ายวิชากร และวิทยากรสถาบันพัฒนาการพูดและการบริหาร ( Executive & Speaking Development Institute : ESDI) : ก่อตั้ง และเป็นผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมแมนเพาเวอร์ (พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน) : ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม “การพัฒนาพลังการพูดและบุคลิกภาพ” ของสถาบัน ฝึกอบรมแมนเพาเวอร์ : ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม “การพัฒนาตนเองสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงในการทำงาน” ของสถาบัน ฝึกอบรมแมนเพาเวอร์ : ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม “หัวหน้างานชั้นยอด” ของสถาบันฝึกอบรมแมนเพาเวอร์ : ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม “ยกเครื่องเรื่องการขาย” ของสถาบันฝึกอบรมแมน เพาเวอร์ : ผู้อำนวยการโครงการเปิดโลกฝึกอบรมยุคโลกาภิวัตน์เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการทำงาน : ผู้อำนวยการโครงการเปิดโลกฝึกอบรมหลักสูตร “การขายในยุคเศรษฐกิจใหม่” : ผู้อำนวยการโครงการเปิดโลกฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาหัวหน้างานและผู้จัดการ สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” : วิทยากรพิเศษหลักสูตร “Mini Master in Management” (MMM) ของสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ : วิทยากรพิเศษหลักสูตร “พัฒนาหัวหน้างาน” ของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : วิทยากรพิเศษวิทยาลัยการทัพบก และโรงเรียนเตรียมทหาร : วิทยากรพิเศษหลักสูตร “สร้างผู้นำทีมขายให้เหนือว่ามือทอง” , “Nano MBA” และ “สูตรผสม สำเร็จ เพื่อยกระดับการบริการ เหนือลูกค้าคาดหวัง” (The Alchemy of Service Platinumship) ของ MGA. (Marketing Guru Associate) : วิทยากรพิเศษรายการ “แม่ไม้นักบริหาร” และ “เพลินกับงานสำราญกับชีวิต” ทาง UBC : วิทยากร / ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน ทั้งใน ภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคราชการ รวมแล้วกว่า 200 หน่วยงาน ตลอด ระยะเวลา จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 20 ปี งานเขียน / เทปเสียง : เคยเขียนบทความเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานในนิตยสารรุ้งรายเดือน / นิตยสารญาดา / บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในนิตยสารรายสัปดาห์อาทิตย์ ( ข่าวพิเศษ ) : เคยเขียนบทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในนิตยสาร Business Owner (Network News) และหนังสือพิมพ์รายปักษ์ The Power Network รวมทั้งหนังสือพิมพ์รายปักษ์ In Marketing : หนังสือเล่ม :- พลังพูด พลังเพิ่ม / จะทำชีวิตอย่างไรในยุค IMF. / กะเทาะเปลือกมนุษย์ MLM / ขายให้มันสง่างามหน่อย / ขายให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อย / ขายให้มันมีความสุข – หน่อย / เปิดโลกฝึกอบรมยุคโลกาภิวัตน์ฯ ( บรรณาธิการ ) : เทปเสียง “พลังแห่งการพูดในที่ชุมนุมชน” / “5 ดี แห่งชีวิตพิชิตความสำเร็จ” งานทางสังคม : กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดสุทธิวราราม : อนุกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรรมการสโมสรไลอ้อนส์ สาทร : ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการติดตามผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร ( พ.ศ.2540 - 2544 ) : กรรมการที่ปรึกษาบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA) ...
  

    จำนวนหน้า : [1]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.