หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
  -  ประวัติ ของ คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : คะเณยะ อ่อนนาง
ประวัติ ของ คะเณยะ อ่อนนาง
ชื่อ อาจารย์ คะเณยะ อ่อนนาง (อ.จ๊อบ)

การศึกษา ปริญญาตรี คณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์และผลงาน

@ ประธานยุวโฆษกแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล

@ นักพูดรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร

@ วิทยากรอบรมครู ขยายเครือข่ายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๘๔ พรรษา มหาราชา

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคาร ไทยพาณิชย์

จังหวัดที่ได้อบรมครู

เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ กรุงเทพ ชลบุรี จันทรบุรี นครพนม พิจิตร มุกดาหาร สกลนคร พะเยา สุรินทร์

@ วิทยากรอบรมครูและผู้บริหาร ปลุกพลังสุข ผู้บริหารการศึกษา จำนวน ๘๑ โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ๒๒ จังหวัด มุกดาหาร สกลนคร นครพนม

@วิทยากรบรรยาย สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข(สรส.)

@ วิทยากร บรรยายโครงการต้นกล้าพัฒนาจิต ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่

@วิทยากร อบรม การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ทีมทรงพลัง ปลุกพลังความสุข สนุกกับงาน สำราญกับชีวิต คิดบวก ข้าราชการชั้นสูง กรมสรรพสามิตภาคที่ 7

@วิทยากรอบรมเยาวชน และครู สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดย์ ป.ป.ส ภาค ๕

@ วิทยากรฝึกอบรม ปลุกพลังพยาบาล โรงพยาบาล ศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

@ วิทยากรฝึกอบรม องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดลำพูน

@ วิทยากร อบรมค่าย เยาวชนใจ คุณธรรม สบย ๑

@ วิทยากร อบรม ปลุกพลังสุข โครงการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

@ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ (สสข.6 เชียงใหม่)

@ วิทยากรอบรมเยาวชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (กอ.รมน.จว.ชม.)

@ วิทยากร บรรยาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หัวข้อ แรงบันดาลใจ เรียนอย่างไรให้มีความสุข ปลุกพลังฝัน เพื่อวันแห่งอนาคต

@ วิทยากรบรรยาย ฝึกอบรม การเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทร

@ วิทยากรบรรยาย ฝึกอบรม สำนักงานเขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร

@ วิทยากรบรรยาย ฝึกอบรม หลักสูตร

“ การเพิ่มขีดความสามารถการบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย ”

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย)

@ วิทยากรบรรยาย ฝึกอบรม หลักสูตร

“การบริการที่เป็นเลิศ" BLACK CANYON COFFEE

@ วิทยากรบรรยาย ฝึกอบรม หลักสูตร

“การบริการที่เป็นเลิศ" บริษัท บริษัท เวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

@ วิทยากรฝึกอบรม มูลนิธิ บ้านร่มไม้ชายคา
Children Shelter Home Union Chiang Mai, Thailandp

@ วิทยากรบรรยาย อบรมนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชฏัชเชียงใหม่

คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชฏัชเชียงราย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

@ วิทยากร บรรยาย สานฝัน เพื่อวันแห่งอนาคต สถาบันพัฒนศาสตร์ ABC เชียงใหม่

@ รับรางวัลทอล์คโชว์ งาน สภาโจ๊กสัญจร itv มหาวิทยาลัยแม่โจ้

@ วิทยากร นักสร้างแรงบันดาลใจ ฝึกอบรมทั้งภาครัฐ

และหน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา

ปัจจุบัน @ อาจารย์ประจำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

@ อาจารย์พิเศษคณะเศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

@ นักพูด วิทยากร บรรยาย ฝึกอบรม กลุ่มสัมพันธ์

ตามหน่วยงานและสถาบันการศึกษา

@ เจ้าของเว็ป ตุ้ยทอล์ค www.oknation.net/blog/tuitalk


Email: kaneyatalk@gmail.com


มือถือ 0835820941

หลักสูตรยอดนิยม ของ อ.คะเณยะ อ่อนนาง

๑หัวข้อ ปลุกพลังสุข สนุกกับงาน สำราญกับชีวิต คิดบวก

เน้นเรื่องการทำงาน พลังแห่งความสุข พลังแห่งการคิดบวกสำนึกรักองค์กร

๒หัวข้อ แรงบันดาลใจ เรียนอย่างไรให้มีความสุข ปลุกพลังฝัน เพื่อวันแห่งอนาคต

เน้นเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ วางเป้าหมายชีวิต ลิขิตฝัน หน้าต่างแห่งชีวิต สร้างความมหัศจรรย์ให้ชีวิตด้วยการสำนึกรู้คุณ

๓.หัวข้อ พลังคน พลังทีม

เน้น เรื่องการสร้างภาวะผู้นำ สร้างพลังแห่งทีม สร้างทีมให้ทรงพลัง

๔.หัวข้อ คนที่องค์กรต้องการ

เน้นเรื่อง ทักษะแห่งชีวิต ทักษะแห่งการทำงาน

๕.หัวข้อ พลังแห่งการสื่อสาร อำนาจมหาศาลติดตรึงใจ

เน้นเรื่อง การสื่อสาร ทักษะแห่งการสื่อสาร
...
  

    จำนวนหน้า : [1]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.