หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
  -  โค้ช สิริลักษณ์ ตันศิริ
  -  สิริลักษณ์
  -  ดร.อภิชาติ ดำดี
  -  อ.สมชาย หนองฮี
  -  รัชเขต วีสเพ็ญ
  -  รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล
  -  อ.จตุพล ชมภูนิช
  -  อาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
  -  นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
  -  ศุภกิจ รุ่งโรจน์'
  -  ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ต้นตำรับนักพูดเมืองไทย...
  -  ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร
  -  อาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์
  -  พระมหาสมปอง
  -  พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
  -  พระพยอม กัลยาโณ
  -  หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
  -  หลวงพ่อพุทธทาส
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : ประวัติอาจารย์นักพูด
โค้ช สิริลักษณ์ ตันศิริ
โค้ช สิริลักษณ์ ตันศิริ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของการ ปลุกพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติวิธีคิด และสร้างแรงบันดาลใจ ให้คนอยากพัฒนาตัวเอง เพื่อยกระดับความสำเร็จในการทำงานและเพิ่มความสุขในการใช้ชีวิต

โค้ช สิริลักษณ์ มีประสบการณ์โดยตรงในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบคนละขั้ว . . จากอดีต นักบัญชี ผู้เฉิ่ม เชย โลกแคบ พูดน้อย จนได้ฉายาว่าเป็น "ซูเปอร์ซิ้ม" . . ให้กลายมาเป็น "ซูเปอร์วูแมน" เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เป็นนักโมติเวท ภายในเวลาที่รวดเร็วมาก !!

เหตุเพราะ โค้ช สิริลักษณ์ได้มีโอกาสเรียนรู้กับปรมาจารย์ระดับ World Class หลายท่าน เช่น Anthony Robbins, T.Harv Eker, Brian Tracy, Robert Kiyosaki ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก . . และที่สำคัญคือ โค้ชได้นำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปลงมือปฏิบัติ ทำให้ชีวิตของโค้ชเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ามหัศจรรย์ . . โค้ชได้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเอง ได้ค้นพบความฝันและแรงบันดาลใจของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมาก

โค้ชสิริลักษณ์ มีความปรารถนา ที่จะเผยแพร่สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้กับกูรูระดับแนวหน้าของโลก และประสบการณ์ตรงจากการพัฒนาตนเองแบบก้าวกระโดด ให้คนอื่นได้ทราบ โดยผ่านรูปแบบของงานสัมมนา หนังสือ ซีดี และบทความต่างๆ . .

งานสัมมนาของโค้ชสิริลักษณ์ เป็นรูปแบบที่แปลกใหม่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน สามารถสร้างพลัง และแรงบันดาลใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้เป็นอย่างมาก!!

เป็นการบรรยายที่มีครบทุกรสชาติ . . ทั้ง เปรี้ยว หวาน มันส์ ฮา ได้ปัญญา . . และที่สำคัญ คือ . . ชีวิตเปลี่ยน !!!

งานบรรยายมี 3 รูปแบบ คือ

1. การพูดสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Speaking) ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดประมาณ 1-2 ชั่วโมง ถึงแม้จะเป็นช่วงสั้น แต่ผู้ฟังจะยังคงได้แรงบันดาลใจ ได้พลัง ได้แง่คิดที่ดี และจะได้ทำกิจกรรมที่สนุกสนานเล็กๆน้อยๆระหว่างการฟังบรรยายด้วย การรับเชิญไปพูดสร้างแรงบันดาลใจลักษณะนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ที่ผู้จัดมีวาระการประชุมหลายหัวข้ออยู่แล้ว และต้องการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟัง เช่น
• งาน Kick Off ของบริษัท
• งานประชุมใหญ่ประจำปีของบริษัท
• งานประกาศเกียรติคุณของผู้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยม
• งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าหรือคู่ค้า
• งานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น
หัวข้อในการพูด สามารถกำหนดได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละงาน

2. การจัดสัมมนารอบผู้สนใจทั่วไป (Public Seminar) เป็นการจัดสัมมนาโดยเปิดขายบัตร ให้บุคคลผู้สนใจทั่วไป เข้าฟัง เพราะส่วนใหญ่โค้ชจะได้รับเชิญไปบรรยายในองค์กรขนาดใหญ่
งานสัมมนา Public เหมาะสำหรับ
• บริษัทขนาดเล็กที่พนักงานน้อยกว่า 50 คน สามารถส่งพนง.ไปเข้าร่วมได้
• กลุ่มตัวแทนประกันชีวิต
• กลุ่มนักธุรกิจเครือข่าย MLM
• บุคคลทั่วไปผู้สนใจในการเรียนรู้พัฒนาตัวเอง
• ผู้ที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตให้เร็วกว่าที่เป็นอยู่
เนื่องจากโค้ชมีภารกิจค่อนข้างมาก ดังนั้นนานๆจะจัด Public Seminar สักครั้ง เวลาที่พลาดรอบไหนไป ก็จะต้องรอรอบใหม่อีกนาน

3. การจัดสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training) เป็นการบรรยายให้กับบุคลากรภายในองค์กรโดยเฉพาะ ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ชอบเชิญไป “ปลุกยักษ์” ให้กับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เป็นเหมือนแม่ทัพใหญ่ในการหารายได้เข้าบริษัท . . ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอก็คือ ทีมขายไม่มีพลัง ขาดความกระตือรือร้น ใจไม่สู้ กลัวกับเป้าการขายที่สูง หมดกำลังใจ ท้อใจ คิดว่าเศรษฐกิจไม่ดี การแข่งขันสูง ขายยากฯ . . โค้ชจะไปสร้างพลังใจ สร้างความกระตือรือร้น ดึงศักยภาพ และปลุกความฮึกเหิมให้เกิดขึ้นมาใหม่!!

บางองค์กรก็จัดให้พนักงานทั้งหมดทุกแผนกในบริษัทได้ฟัง เพราะอยากสร้างพลังร่วมกัน อยากปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ไปในทิศทางเดียวกัน อยากกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น ทำงานอย่างสนุก มีความสุข และทำในเชิงรุกมากขึ้น อยากปลูกฝังให้รักองค์กร รักลูกค้า รักงานที่ทำ อยากให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน

ประวัติส่วนบุคคล
ที่อยู่ : 236/20 ซอยประชาอุทิศ92 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ติดต่อ : 02-274-8329 081-668-1561
Email Address : coach_siriluck@yahoo.com


ประวัติการศึกษา
• มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
• มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท MBA - FINANCE AND MANAGEMENT
SCRANTON UNIVERSITY, PENNSYLVANIA, U.S.A.

คุณวุฒิทางการศึกษาอื่น
- ผ่านการอบรม "Unleash the Power Within" ของ "Anthony Robbins" ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น
World"s #1 Success Coach
- ผ่านการอบรม "Millionaire Mind Intensive", "Guerilla Business Intensive" , "Train the Trainer" , "Enlighten Warrior Camp" ของ " T. Harv Eker " ผู้แต่งหนังสือ Best Seller ชื่อ Secrets of the Millionair Mind - ไขความลับสมองเงินล้าน
- ผ่านการอบรม "The Secrets to Doubling Your Sales, Productivity and Success" ของ "Brian Tracy"
- ผ่านการอบรม "Rich Dad Poor Dad" ของ "Robert Kiyosaki"
- ผ่านการอบรมหลักสูตรของสถาบันโฮไอ ได้แก่
Mind Training
Leader Training
- ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆของสถาบัน "Landmark Education" เช่น
The Landmark Forum
The Landmark Advance Course
Communication Access to Power
Introduction Leader Program (ILP)
Relationships
Being Extra-ordinary The Landmark Forum in Action
Self Expression and Leadership Program
Advance Communication : Power to Create
Living Passionately
Commitment


ประสบการณ์ทำงาน
• อดีต ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ปัจจุบัน
• โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง
• นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
• นักโมติเวทหญิงคนแรกของเมืองไทย
• คอลัมนิสต์ เขียนบทความในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย
• เจ้าของผลงานหนังสือ Hot Hit 2 เล่ม คือ "เมื่อยักษ์ตื่น" และ "ปลุกยักษ์..ปลุกพลังในตัวคุณ"

ผลงาน ที่ผ่านมา
จัดงานสัมมนา " THE POWER WITHIN YOU " และได้รับเชิญไปบรรยายให้แก่
บริษัทและองค์กรต่างๆหลายแห่ง (มีทั้งในนามบริษัทและในแต่ละกลุ่มผู้นำ) อาทิเช่น

1. กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต :


• บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (AIA)
• บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด (ING)
• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
• บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
• บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซีพี ประกันชีวิต จำกัด (AACP)
• บริษัท กรุงไทย แอ๊กซ่า ประกันชีวิต จำกัด
• บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด

2. กลุ่มธุรกิจเครือข่าย MLM :
• บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
• บริษัท ซินเนอร์จี้เวิร์ดไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด • บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จำกัด
• บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด (บริษัทในเครือสหฟาร์ม)

3. บริษัทเอกชนทั่วไป :
• บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ซีพี เซเว่น-อีเลเว่น จำกัด
• บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
(บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP)
• บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) (ในเครือปูนซิเมนต์ไทย)
• บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (ในเครือปูนซิเมนต์ไทย)
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
• บริษัท โอสถสภา จำกัด
• American Standard B&K (Thailand) PCL.
• Bristol-Myers Squibb Thai Ltd. (Mead Johnson)

• บริษัทในกลุ่มสามารถคอร์ปอเรชั่น
• Wyeth-Ayerst (Thailand) Ltd.
• Pfizer (Thailand) Limited
• Takeda (Thailand) Ltd.
• NEC TOKIN Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
• บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด
• บริษัท ซีคอน จำกัด (รับสร้างบ้าน)
• บริษัท มาสเตอร์คูล จำกัด (ผลิตและจำหน่ายพัดลมไอน้ • ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
• โรงแรมเอเชีย และ กลุ่มบริษัทในเครือ
• บริษัท ธนบุรี ฮอนด้า คาร์ จำกัด
• บริษัท โรงงานแม่รวย จักด (ถั่วโก๋แก่)
• บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น จำกัด (จำหน่ายนมและน้ำผลไม้เนสเล่ย์)
• บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์เน็ต จำกัด
• บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด และบริษัทในเครือ

• บริษัท เอลก้า จำกัด (ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์ Estee Lauder)
• บริษัท เฮงเคิล จำกัด (ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Schwarzkopf และกาวอุตสาหกรรม)
• UPS Parcel Delivery Service Ltd. (ธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑ์)
• Mars (Thailand) Co.,Ltd. (เพ็ทดีกรี, วิสกัส, ช็อกโกแล็ต M&M)
• บริษัท สวารอฟสกี้ จำกัด (นำเข้าและจัดจำหน่ายคริสตอลจากออสเตรีย)
• กลุ่มบริษัทท้อปเท็นเทรดดิ้งกรุ๊ป (ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง MARWELL)

* DTAC

* Nestle' (Thai) Ltd.


4. หน่วยงานราชการ :
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• กรมชลประทาน

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (โครงการผู้ค้าส่ง- ค้าปลีก)
• กรมพัฒนาชุมชน
...
  
สิริลักษณ์
1
...
  
ดร.อภิชาติ ดำดี
ที่อยู่ 29/6 หมู่บ้านชวนชื่นปิ่นเกล้าวงแหวน
ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02-921-4592
โทรสาร : 02-921-4593
E-mail : apichatd@hotmail.com
Website : www.damdee.com

การศึกษา * ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
(งานวิจัยเรื่อง “ปัญหาและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้ง
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กร กสช.)
* ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “การเมืองการการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 8 (ปปร.8) สถาบันพระปกเกล้า
(ได้รับรางวัลโล่พระราชทานเอกสารวิชาการส่วนบุคคลดีเด่น
เรื่อง “หลักพระพุทศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย)
* ปริญญาเอก การพัฒนาและการปฏิรูปองค์การดุษฎีบัณฑิต
(DODT : Doctor of Organization Development & Transformation)
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ซีบู (Cebu Doctors’ University, Philippines.)
(Dissertation : Organization Development Interventions on The Team
Performance of Officers at Krasaebon Sub-district Administrative Organization,
Rayong, Thailand.)
งานเขียน * “หลักพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย”
(เอกสารวิชาการส่วนบุคคลดีเด่น สถาบันพระปกเกล้า)
* “แมนทูวูแมน” (รวมบทความ สำนักพิมพ์บุคแบงก์)
* “วาไรตี้ทอล์ค” (รวมบทความ สำนักพิมพ์บุคแบงก์)
* “ชีพจรลงปาก” (รวมบทความ สำนักพิมพ์อิ่มอักษร)
* “ทอล์คโชว์อันซีน” (ร่วมเขียนกับคณะวิทยากร สำนักพิมพ์ต่วยตูน)
* “ติดอาวุธนักบริหาร” (ร่วมเขียนกับคณะวิทยากร สำนักพุทธศิลป์สาส์น)
* ร่วมเขียนชุดวิชา “เสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน”
หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับผู้นำชุมชน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ * ตัวแทนเยาวชนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ “เรือเยาวชนอาเซียน”
ณ กลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น
* ตัวแทนเยาวชนพรรคการเมือง ศึกษาดูงานองค์กรเยาวชนพรรคการเมือง
ณ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน
* ได้รับเหรียญ “นักศึกษาผู้ทำชื่อเสียงดีเด่น” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ได้รับโล่ “ศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ได้รับเข็มกลัดทองคำฝังเพชร “นักพูดดีเด่น” รายการ “ทีวี-วาที 9 ใหม่”
* ได้รับเกียรติบัตร “ศิษย์เก่าดีเด่น”
เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 70 ปี
* สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส่งเสริมความรู้สู่ชุมชนหลายรายการ ที่เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางยาวนาน คือรายการ “ผู้ใหญ่บ้านดำดี” ช่อง 9 อสมท.
* วิทยากร สถาบันการศึกษา, หน่วยงาน, องค์การภาครัฐและภาคเอกชน
* กรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับผู้นำชุมชน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
* กรรมการจัดทำหลักสูตรวุฒิบัตรสำหรับผู้ช่วยและผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร สถาบันพระปกเกล้า
* ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
* ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
* กรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ รัฐสภา
* สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ ปี 2549
* สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ * จตุตถดิเรกคุณาภรณ์...
  
อ.สมชาย หนองฮี
การศึกษา

ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : การจัดการภาครัฐและเอกชน มหาบัณฑิต ( MPPM’5 )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน

– ฝ่ายผลิตรายการ ของบริษัท ภาษรโปรดักชั่น จำกัด (ผลิตรายการ “ทีวี วาที”)
– หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม บริษัท เนเจอร์ไลฟ์ จำกัด (อาจารย์พนม ปีเจริญ)
– ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท อาดัม กรุ๊ป จำกัด (อาจารย์อภิชาติ ดำดี)
– พิธีกร รายการ “ผู้ใหญ่บ้านดำดี” ช่อง 9
– อดีตพิธีกร รายการ “สดใสวัยแข็งแรง” ช่อง 11
– วิทยากรรายการ “ทีวี วาที” ช่อง 9
– วิทยากรรายการ ทอล์คโซน ซี-เน-รา-มา
– ครีเอทีฟ กรุ๊ปเฮด รายการ ทอล์คโซน ซี-เน-รา-มา
– เจ้าของ/พิธีกรรายการ “TEEN TALK DRAMA” ช่อง 11


ปัจจุบัน

– กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม๊กซิไมซ์ มีเดีย จำกัด
– ประธานสถาบันกู๊ดทอล์ค
– วิทยากรรายการ “สภาโจ๊ก” ทุกวันเสาร์ เวลา 23.00 – 24.00 น. ทาง NBT
– วิทยากรรับเชิญบรรยายทั้งภาครัฐและเอกชน
...
  
รัชเขต วีสเพ็ญ
วันเกิด 14 กันยายน 2509
ภูมิลำเนา จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษา
A ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี
A ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี
A มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
A มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
A นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
A บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยเซาส์อีสเทิร์น
กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา


การทำงาน
Aกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลลิเจนท์ ครีเอชั่น จำกัด

Aบรรณาธิการ สำนักพิมพ์สร้างความสุข

Aประธานสถาบันฝึกอบรม อินเทลลิเจนท์ ครีเอชั่น

Aที่ปรึกษา บริษัท คนไทเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

Aนักพูดประจำรายการ “สภาโจ๊ก”

Aวิทยากรบรรยายตามภาครัฐและเอกชนต่างๆ


หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
A ขายแบบมืออาชีพ, การบริการเพื่อความเป็นเลิศ, วิทยากรมืออาชีพ, การสร้างทีมงาน, การสร้างพลังและแรงจูงใจในการทำงาน, การทำงานให้สนุกและมีความสุขกับงาน, ศิลปะการพูดต่อที่ชุมนุมชน, เทคนิคการเป็นพิธีกร เป็นต้น


ผลงาน
A หนังสือ "พูดอย่างเซียน

A หนังสือ "ขายแบบมืออาชีพ"สถานที่ทำงาน

บริษัท อินเทลลิเจนท์ ครีเอชั่น จำกัด...
  
รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล
การศึกษา
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์และสังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม (Master of Science [government & Sociology] Texas A & M University)
ประกาศนียบัตรสงครามจิตวิทยา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กองบัญชาการทหารสูงสุด
[แก้] การงาน
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สองสมัย สมัยแรก 15 ม.ค.26-14 ม.ค.28, สมัยที่สอง 15 เม.ย.28- 14 เม.ย.30)
อดีตที่ปรึกษา พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขณะเป็นนายกรัฐมนตรี
อดีตคอลัมนิสต์ นิตยสารมวยไทย
ลาออกจากราชการก่อนกำหนดเกษียณ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๒) ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต
มีผลงานแสดงเป็นครั้งคราว
[แก้] ปัจจุบัน
เป็นวิทยากรอิสระ รับบรรยายในสถาบันราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนหลายแห่ง
เป็นวิทยากร บรรยาย และทอล์คโชว์
วิเคราะห์การเมืองเป็นประจำ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ คลื่น ๙๕ FM เวลา ๐๖.๔๕ - ๐๖.๕๐ และ ๙๗ FM เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ (กับคุณโอวาท พรหมรัตนพงศ์)
เขียนคอลัมน์ "ยิ้มสักนิด คิดสักหน่อย" ในนิตยสารกุลสตรี (รายปักษ์)
วิทยากร และที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม มัลติสมาร์ท
วิทยากรประจำรายการ ช่วยคิดช่วยทำ ทางช่อง ๓
พิธีกรร่วมรายการ ก๊วนข่าวเช้าวันหยุด ทางช่อง ๓
[แก้] ผลงานทางวิชาการ
เล่นกับคน
แม่ไม้นักบริหาร
ทีเด็ดหัวหน้า
ปากเป็นเอก
คารมเป็นต่อ
สนุกกับชีวิตพิชิตงาน
เพลินกับงานสำราญกับชีวิต
ติดอาวุธนักบริหาร บรรณาธิการโดย รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน (๒๕๕๑) ฯลฯ
...
  
อ.จตุพล ชมภูนิช
การศึกษา

มัธยมศึกษา
มัธยมจากโรงเรียนปทุมคงคา
ปริญญาตรี
นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท
สาขา รัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริษัท เทรน แอนด์ ทอล์ค จำกัด
- ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมเทรน แอนด์ ทอล์ค
- ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นฑูตไอโอดีน
- พิธีกร, วิทยากรทอล์คโชว์และวิทยากร รับเชิญบรรยายทั้งภาครัฐและเอกชน
...
  
อาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
ภูมิลำเนาเดิม : อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติการศึกษา

: มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ( พ.ศ.2513 - 2517 )
: ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( พ.ศ.2521 )
: ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( พ.ศ.2547 )

ประวัติการทำงานด้านกฎหมาย

: ทนายความ ( พ.ศ. 2522 - 2532 )
: นิติกร การเคหะแห่งชาติ ( พ.ศ.2525 - 2532 )
: ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ( พ.ศ.2522 – 2532 )

ประวัติการทำงานด้านสื่อสารมวลชน ( โทรทัศน์และวิทยุ )


: กรรมการบริหาร บริษัท ภาษร โปรดัคชั่น จำกัด (ผลิตรายการ “ทีวีวาที” ช่อง 9 อสมท.)
: วิทยากรรายการ “ทีวีวาที” ช่อง 9 อสมท.
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปีช อิมมอทอลลิตี้ ครีเอชั่น จำกัด และ บริษัท สปีช เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จำกัด ( ผู้ผลิตรายการ “คารมเฉือนคารม” ช่อง 3 / รายการ “55 มาเหนือเมฆ”
ช่อง 5 / รายการ “คู่ปากคู่ปรับ” ช่อง 3 / รายการ “ชื่อนั้นสำคัญไฉน” ช่อง 3 / รายการ
“แฟมิลี่โชว์” ช่อง 3 / รายการ “ยุทธจักรนักขาย” ช่อง 11)
: ผู้ประกาศข่าวรายงานอากาศ รายการ “อุตุพยากรณ์” ช่อง 3
: พิธีกรรายการ “เพื่อโลกสีเขียว” ช่อง 5
: พิธีกรรายการ “สคบ.เพื่อประชาชน” ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ช่อง 11
: ดำเนินรายการชั่วโมงทำงาน ชั่วโมงทำเงิน วิทยุ FM.96.5 Mhtz (Business Radio)

ประวัติการทำงานด้านการฝึกอบรม

: วิทยากรศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน (Youth Training Center : YT ซึ่งเป็นองค์กร NGO)
: วิทยากรศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ (Management Training Limited : MTL)
: ฝ่ายวิชากร และวิทยากรสถาบันพัฒนาการพูดและการบริหาร ( Executive & Speaking
Development Institute : ESDI)
: ก่อตั้ง และเป็นผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมแมนเพาเวอร์ (พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน)
: ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม “การพัฒนาพลังการพูดและบุคลิกภาพ” ของสถาบัน
ฝึกอบรมแมนเพาเวอร์
: ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม “การพัฒนาตนเองสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงในการทำงาน”
ของสถาบัน ฝึกอบรมแมนเพาเวอร์
: ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม “หัวหน้างานชั้นยอด” ของสถาบันฝึกอบรมแมนเพาเวอร์
: ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม “ยกเครื่องเรื่องการขาย” ของสถาบันฝึกอบรมแมน
เพาเวอร์
: ผู้อำนวยการโครงการเปิดโลกฝึกอบรมยุคโลกาภิวัตน์เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการทำงาน
: ผู้อำนวยการโครงการเปิดโลกฝึกอบรมหลักสูตร “การขายในยุคเศรษฐกิจใหม่”
: ผู้อำนวยการโครงการเปิดโลกฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาหัวหน้างานและผู้จัดการ
สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”
: วิทยากรพิเศษหลักสูตร “Mini Master in Management” (MMM) ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
: วิทยากรพิเศษหลักสูตร “พัฒนาหัวหน้างาน” ของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: วิทยากรพิเศษวิทยาลัยการทัพบก และโรงเรียนเตรียมทหาร
: วิทยากรพิเศษหลักสูตร “สร้างผู้นำทีมขายให้เหนือว่ามือทอง” , “Nano MBA” และ “สูตรผสม
สำเร็จ เพื่อยกระดับการบริการ เหนือลูกค้าคาดหวัง” (The Alchemy of Service
Platinumship) ของ MGA. (Marketing Guru Associate)
: วิทยากรพิเศษรายการ “แม่ไม้นักบริหาร” และ “เพลินกับงานสำราญกับชีวิต” ทาง UBC
: วิทยากร / ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน ทั้งใน
ภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคราชการ รวมแล้วกว่า 200 หน่วยงาน ตลอด
ระยะเวลา จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 20 ปี

งานเขียน / เทปเสียง

: เคยเขียนบทความเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานในนิตยสารรุ้งรายเดือน / นิตยสารญาดา /
บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในนิตยสารรายสัปดาห์อาทิตย์ ( ข่าวพิเศษ )
: เคยเขียนบทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในนิตยสาร Business Owner (Network
News) และหนังสือพิมพ์รายปักษ์ The Power Network รวมทั้งหนังสือพิมพ์รายปักษ์
In Marketing
: หนังสือเล่ม :- พลังพูด พลังเพิ่ม / จะทำชีวิตอย่างไรในยุค IMF. / กะเทาะเปลือกมนุษย์
MLM / ขายให้มันสง่างามหน่อย / ขายให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อย / ขายให้มันมีความสุข –
หน่อย / เปิดโลกฝึกอบรมยุคโลกาภิวัตน์ฯ ( บรรณาธิการ )
: เทปเสียง “พลังแห่งการพูดในที่ชุมนุมชน” / “5 ดี แห่งชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

งานทางสังคม

: กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
: อนุกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: กรรมการสโมสรไลอ้อนส์ สาทร
: ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการติดตามผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร ( พ.ศ.2540 - 2544 )
: กรรมการที่ปรึกษาบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA)...
  
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
เกิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรคนสุดท้องของนายสำเนาและนางปรียา ใสยเกื้อ[1] มีพี่ชาย 1 คนคือ นายเจตนันท์ ใสยเกื้อ (ชื่อเล่น: ต้น) มีตาคือ นายชอบ นาคแก้ว อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีปู่คือ นายเปี่ยม ใสยเกื้อ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาระดับประถม ที่โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เมื่อปี พ.ศ. 2530 ระดับมัธยม ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2536 สร้างชื่อเสียงด้วยการเป็นนักโต้วาทีของโรงเรียน จนได้เป็นแชมป์ รายการโต้คารมมัธยมศึกษา ทางช่อง 3 โดยในรอบรองชนะเลิศพบกับคู่แข่งคือโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่มีสุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ (ชื่อเล่น: ทุเรียน) และสมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ (ชื่อเล่น: เสนาลิง) ร่วมแข่งขันด้วย

จากนั้นสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อปี พ.ศ. 2541 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน สำหรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อปี พ.ศ. 2548

ด้านชีวิตครอบครัว นายณัฐวุฒิ สมรสกับ นางสิริสกุล ใสยเกื้อ (ชื่อเล่น: แก้ม) มีบุตรชายหนึ่งคนคือ ด.ช.นปก ใสยเกื้อ (นะ-ปก) ซึ่งนายณัฐวุฒิตั้งตามอักษรย่อ นปก.[2] ซึ่งแปลว่า ฟ้าคุ้มครอง และบุตรสาวอีกหนึ่งคนคือ ด.ญ.ชาดอาภรณ์ ใสยเกื้อ ซึ่งแปลว่า เสื้อแดง

[แก้] นักพูดและรายการสภาโจ๊ก
เริ่มต้นอาชีพนักพูดโดยเป็นนักอบรมการพูดกับบริษัทอดัมกรุ๊ปของ อ.อภิชาติ ดำดี สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักทางโทรทัศน์ จากการเป็นดาราของรายการสภาโจ๊กทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี โดยเป็นเงาเสียงของนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

[แก้] การเมือง
[แก้] เริ่มสังกัดพรรคชาติพัฒนา
นายณัฐวุฒิเริ่มเล่นการเมืองด้วยการเข้าสังกัดพรรคชาติพัฒนาและลงสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 จากการชักชวนของ นายดำ ธีรศักดิ์นาคแก้ว น้าชาย แต่ได้คะแนนเป็นอันดับ 2 โดยพ่ายแพ้คู่แข่งจากพรรคประชาธิปัตย์เพียง 4,000 เสียง

[แก้] ร่วมกับพรรคไทยรักไทย
ต่อมาได้เข้าร่วมงานกับพรรคไทยรักไทยในทีมปราศรัยล่วงหน้าของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในนามพรรคไทยรักไทย เมื่อ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 และได้รับเลือกเป็น ส.ส. [ต้องการอ้างอิง] แต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นก่อน ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นทีมโฆษกพรรคไทยรักไทย นายณัฐวุฒิ เป็นแกนนำผู้ก่อตั้งบริษัท เพื่อนพ้องน้องพี่ จำกัด ที่ดำเนินการออกอากาศ สถานีโทรทัศน์พีทีวี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานี และเมื่อมีการก่อตั้ง แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) ก็ได้รับตำแหน่งแกนนำ และขึ้นปราศรัยต่อต้านรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

[แก้] โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสังกัดพรรคพลังประชาชน
ต่อมาสังกัดพรรคพลังประชาชน พร้อมลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ระบบสัดส่วน กลุ่มที่ 8 พื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และหลังจากที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี นายณัฐวุฒิก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

[แก้] ผู้ดำเนินรายการความจริงวันนี้

นายณัฐวุฒิบนเวทีปราศรัย นปช.บริเวณแยกราชประสงค์ในปี พ.ศ. 2551 นายณัฐวุฒิได้เป็นหนึ่งในพิธีกรรายการความจริงวันนี้ ทาง NBT โดยร่วมกับนายวีระ มุสิกพงศ์ และนายจตุพร พรหมพันธุ์ แต่เมื่อรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ เข้าดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายก่อแก้ว พิกุลทอง จึงได้เป็นพิธีกรแทนนายณัฐวุฒิ

แต่เมื่อพ้นจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วนายณัฐวุฒิก็กลับมาดำเนินรายการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จนกระทั่งยุติการดำเนินรายการในวันที่ 10 ธันวาคม ปีเดียวกัน

[แก้] แกนนำคนเสื้อแดง
หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หลังเหตุการณ์สงกรานต์เลือด นายณัฐวุฒิถูกควบคุมตัวในข้อหาก่อการร้ายพร้อมกับนายวีระ มุสิกพงศ์ นพ.เหวง โตจิราการ และแกนนำคนอื่นๆ และได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมา
...
  
ศุภกิจ รุ่งโรจน์'
ผมเป็นคนแรกที่ทำสัมมนาเชิงปลุกใจ ไม่ใช่ทอล์ค ไม่ใช่พรีเซ็นเทชั่นธรรมดาๆ ทำแล้วคนตกใจเลย"

ศุภกิจ รุ่งโรจน์' ซีอีโอพิซซ่าทูเดย์ พิซซ่าลอยฟ้า ที่ขณะนี้ได้กลายเป็นนักพูดค่าตัวหลักแสนกล่าว

เขาคนนี้เป็นเชฟ เป็นเจ้าของกิจการ เป็นนักสร้างพลังทั้งกายและใจ นักเขียนคอลัมน์
เป็นวิทยากรรายการอาหารทางทีวี รายการวิทยุ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเขาบอกว่า แล้วแต่จังหวะ

แต่ตอนนี้เขาสนุกกับบทบาทการปลุกใจ

โดยเลือกจับทอล์คโชว์ที่มีเนื้อหาปลุกพลังใจทำให้คนฟังฮึกเหิม สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวออกมา
ในบรรยากาศที่มีแสง สี เสียง ลีลา การแสดงต่างๆ ที่เร้าใจ ไม่ว่าจะเป็นละคร คอนเสิร์ต

ศุภกิจบอกว่า การที่คนเราจะทำอะไร บรรลุความสำเร็จได้ ต้องเริ่มจาก "ภายใน" คือ
เชื่อมั่นภายในใจว่า "เราทำได้" และคนเราสร้างอะไรต่อมิอะไรได้ก็เพราะมีความคิด มีจินตนาการ
มีพลัง มีวิชั่น

และพลังแห่งความเชื่อมั่น พลังใจนี้ทุกๆคนสามารถฝึกได้

"ให้คิดว่าทุกอย่างเราสามารถทำได้ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ให้สมองกับใจมาบวกกัน
แล้วเราก็สามารถทำได้"

การปลุกใจคนให้อดทนและต่อสู้ ให้กลยุทธ์ คำแนะนำที่ดี ปลุกเร้าใจ สอนให้วางแผนชีวิต พิชิตความกลัว
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้ความรู้การตลาด การทำธุรกิจ การสร้างทีมงาน ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับศุภกิจคนนี้

เพราะโดยตัวของเขาเองก็บุกเบิกธุรกิจด้วยสองมือเปล่าอยู่แล้ว ใช้เวลามา 13 ปีเพื่อยืนอยู่ ณ จุดนี้

เริ่มต้นด้วยการเป็นเชฟหลังจากบินจากอเมริกามาไทย บุกเบิกธุรกิจพิซซ่าลอยฟ้าเจ้าแรก
เจออุปสรรคนับไม่ถ้วน จนกลายเป็นธุรกิจพิซซ่าทูเดย์ที่มียอดขาย 120 ล้านบาทต่อปี
แถมเตรียมเปิดธุรกิจเบเกอรี่ที่ลงทุนไปแล้วราว 40 ล้านบาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนของความเป็นผู้ประกอบการไม่ว่า ดังที่เขาชอบพูดว่า ศุภกิจ คือ ความอึด อดทน
กระตือรือร้น กัดไม่ปล่อย ไม่ถอยต่ออุปสรรค เพราะอยากรวยให้เร็วกว่าชาวบ้าน

"อยากเป็นเหมือนบิล เกตส์ ไม่อยากมีเงินตอน 60 -80 ปี เพราะตอนนั้นมีเงินก็ต้องเอาเงินไปให้หมอ
ต้องเป็นเศรษฐีตอนอายุ 46-47"

ตอนนี้เขาอายุ 46 ปีแล้ว ทรัพย์สินจะใกล้เคียงมหาเศรษฐีขนาดไหน เขาบอกว่า รู้แล้วจะหนาว

การผันตัวเองมาเป็นนักพูดของศุภกิจเริ่มต้นในตอนที่เศรษฐกิจประเทศไทยตกต่ำ
แต่ธุรกิจพิซซ่าลอยฟ้าของเขากลับเป็น "ขาขึ้น" จึงได้รับเชิญไปพูดตามสถาบันต่างๆ เช่น
สถาบันเอสเอ็มอี จุฬาฯ ได้ออกทีวี วิทยุ ให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆ พูดเรื่องการประสบความสำเร็จของตนเอง

คนก็ get เพราะให้ไอเดีย กำลังใจ รับเชิญไปพูดเยอะมาก แต่ราวปี 2002 เริ่มเซ็ง บอกแฟนว่าไม่อยากพูดแล้ว
เพราะมันไม่สนุก

แฟนบอกคุณกำลังช่วยสังคมนะ พอดีตอนนั้นมีนักพูด แอนโทนี ร็อบบินส์ มาพูดที่สิงคโปร์
ผมได้ยินชื่อเสียงของแอนโทนีตั้งแต่อยู่ที่สหรัฐ เลยคิดว่าทำไมเราไม่ไปหาทักษะเพิ่ม
เลยขอนุมัติจากภรรยา"

แอนโทนี ร็อบบินส์ คือนักพูดสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกชาวอเมริกัน
โดยเขาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจส่วนตัวให้แก่บุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย เช่น อังเดร อากัสซี, บิล
คลินตัน ซึ่งศุภกิจบอกว่า ค่าตัวของนักพูดรายนี้ตอนที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคลินตันอยู่ที่ 1 ล้านยูเอส

แต่การขออนุญาตที่บ้านครั้งแรกไม่สำเร็จ เพราะเธอเห็นว่า แพงเกินไป

ตั๋วปกติ 1 แสนบาทแต่ผมอยากนั่งสองแสนบาท เพราะต้องการเห็นเขาให้ชัดที่สุด ไหนๆได้ไปแล้วก็ไปแบบสุดๆ
คือต้องนั่งชิดขอบเวที เพื่อจะได้ชมอย่างเต็มตา และได้ยินเต็มหู

ที่สำคัญเขามองว่าเป็นการลงทุน และเชื่อว่าต้องได้รับผลจากการลงทุน จึงต้องใกล้ชิดและชัดเจนที่สุด

ดังนั้นเมื่อครั้งแรกพลาดไป ปีถัดมาศุภกิจเริ่มโน้มน้าวใจ คนที่บ้าน ใหม่ เอ่ยชื่อแอนโทนี ร็อบบินส์
ทุกวัน เปิดโฆษณาทางโทรทัศน์ดังๆ

ทำทุกวิถีทางแบบที่เขาเรียกว่า ตอด ไปเรื่อยๆ ในที่สุดความพยายามก็สัมฤทธิ์ผล

ใช้เทคนิคโน้มน้าวแฟนอยู่ 3 เดือนล้างสมองเขา ในที่สุดเขาก็ยอมให้ไปฟัง
แต่ก็บอกว่าที่ผมทำอยู่นั้นสุดยอดแล้ว

ผู้ฟังแอนโทนี ร็อบบินส์ครั้งนั้นมีราว 3-5 พันคน 60% เป็นชาวสิงคโปร์ 20% เป็นชาวมาเลเซีย
ส่วนคนไทยไม่ถึง 1% ไปกันแค่ 100 คน

"เราบอกว่า เราอยากเจริญ แต่ไม่ชอบไปไหนเพราะภาษาเป็นอุปสรรค เพราะกลัวสิ่งใหม่ๆ แถมบอกว่าแพง
แต่ผมมองเป็นการลงทุน เพราะมันได้กลับมา

การพูดปีที่แล้วได้ 10 ล้าน ปีนี้เดือนละ 1 ล้าน เริ่มฮิต พูดทั่วประเทศกรุงเทพฯ เพชรบุรี ปากช่อง
นครนายก คนไทยเริ่มเปิดรับเรื่องอย่างนี้ เพราะการแข่งขันมันสูงขึ้น?

ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ ศุภกิจบอกว่าภายในเวลาครึ่งชั่วโมงที่ฟังแอนโทนี ร็อบบินส์พูด
เขาคิดโครงการสัมมนาของตัวเองขึ้นมาได้ในชื่อโครงการ "The Power of Change
พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง" พร้อมกับบอกตัวเองว่า

?ผมจะเป็นนักพูด และจะเป็นนักพูดสไตล์สร้างแรงบันดาลใจแบบนี้
ผมจะทำสิ่งเดียวกันนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ศุภกิจหาวิธีที่จะเพิ่มศักยภาพการเป็นนักพูดของตนเองให้โดดเด่น อ่านหนังสือ ฟังเทป ฝึกพัฒนาตัวเองทุกวัน
พร้อมกับคิดค้นวิธีการนำเสนอให้สนุกสนาน เร้าใจ จนนำมาสู่การสัมมนารูปแบบใหม่

"สมัยก่อนการสัมมนามีอาจารย์มาบรรยาย ผูกเนคไท มีโต๊ะ มีดอกไม้ อาจารย์พูดจากแผ่นใส คนหลับ
ของศุภกิจน่ะคนตื่นตัว ร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่เรามี

แล้วมีผลการศึกษาจาก เยล บอกไว้ว่ามนุษย์จะจำคำพูดได้เพียง 7% เท่านั้น 38% จะจำเสียงได้ อีก 55%
จำบุคลิกภาพได้

ผมก็เอาความสามารถของผมออกมาทำงาน ทำธุรกิจปลุกใจ

จัด The Power of Change ครั้งแรกมีผู้ฟัง 40 คน จากนั้นก็บอกต่อๆ กัน จำนวนคนฟังเริ่มขยายเป็น 350 คน
350 คนบอกต่อเป็น 1,750 คน

ล่าสุด 19 - 20 มิ.ย.นี้เขาจะจัดงาน The Power of Change 4 : The Fire Within ขึ้นที่ศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต มียอดผู้จองบัตรแล้ว 3 พันคน จากจำนวน 4 พันที่นั่ง เหลืออีก 1 พันที่นั่ง
เขาบอกว่า "ไม่ใช่เรื่องยาก" ทั้งที่อัตราค่าตั๋วสูงราว 2,000 บาท

?ผมจะดึงจากประสบการณ์ และพูดจากใจ

ลักษณะของเราให้เขามีความรู้ ดึงพลังที่ซ่อนเร้นออกมา คนไทยไม่กล้าปลดปล่อย กลัวนั่นกลัวนี่

ต้องให้คนนำศักยภาพออกมา ถ้าคุณกล้าปลดปล่อย คุณจะสามารถทำอะไรก็ได้"

"นี่งานของปูน" (เขาชี้ให้ดูภาพ) ?95% เป็นระดับผู้บริหาร แต่มาเล่นกันสนุกสนาน
ทำไมจะต้องเครียด

ศุภกิจมีเวิร์คช็อปอันหนึ่งซึ่งเป็นกุศโลบายให้ทุกคน "กล้าแสดงออก"
โดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองอย่างไร

ด้วยการให้แต่ละคนจับคู่กันและผลัดกันทำหน้าตาที่น่าเกลียดที่สุด

ถ้าใครที่ผ่านขั้นนี้ไปได้ เขาบอกว่าสามารถทำอะไรก็ได้ในโลกนี้

ที่น่าสนใจ คือ เขาจะชี้แนะถึงการเอาพลังที่ซ่อนเร้นมาใช้ โดยการสั่งจิตใต้สำนึก ซึ่งเขาบอกว่า
ในความเป็นจริงจิตใต้สำนึกยังไม่รู้หรอกว่า จะทำได้หรือไม่ แต่เมื่อพูดซ้ำๆ ว่า "คุณทำได้"
ในที่สุดจิตใต้สำนึกก็จะบอกว่า คุณทำได้ และจะช่วยคุณค้นหาต่อไปว่าทำได้อย่างไร

"อย่างผมเริ่มธุรกิจด้วยเงิน 2,500 บาท ล้มลุกคลุกคลานแต่ทุกๆ วันผมจะพูดกับตัวเองซ้ำๆ ว่า Yes I
can, Yes I can, Yes I can แปลว่า ฉันทำได้ ฉันทำได้ ฉันทำได้"

ในที่สุดเขาก็ทำได้ ถึงทุกวันนี้เขายังฝึกใช้ความคิด และจิตใต้สำนึกอยู่ตลอด
ซึ่งบางครั้งก็ทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ ในการทำงาน

เขาบอกว่าถ้าอยากจะทำอะไรให้ติดเป็นนิสัยลองทำติดต่อกัน 21 วัน เพราะจิตใต้สำนึกจะยอมรับการกระทำนั้น

อีกวิธีการ คือ การรู้จักให้กำลังใจกับตัวเองต่อความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กๆ น้อยๆ แค่ไหน ซึ่งเขาบอกว่า
เมื่อเราเห็นความสำเร็จทุกวัน ก็จะมีความสุขทุกวัน

โดยการพูดคำว่า "Yes" บอกกับตัวเองว่า "ฉันทำได้" หรือพูดคำว่า "เยี่ยม"
กับตัวเอง

"เมื่อมีความสุขกับสิ่งที่ทำ จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ขณะที่ความเครียดจะไม่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แต่อย่างใด"

รวมถึงการปลุกเร้าความอึด อดทน มุมานะ พยายาม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็น "ผู้ประกอบการ"
เพราะการทำธุรกิจนอกจากจะต้องเผชิญกับ "ความเสี่ยง" แล้ว แม้เมื่อธุรกิจโตประสบความสำเร็จแล้ว
ก็ต้องคิดค้นพัฒนาตนเองไม่หยุดหย่อน

"พวกเราอยากรวย แต่ไม่ยอมจ่ายหรือเปล่า จ่ายในที่นี้ไม่เกี่ยวกับเงิน
แต่อยากให้นึกถึงตอนที่ฟันจะขึ้น มันเจ็บ แต่ no pain no gain ไม่มีความเจ็บปวด ย่อมไม่มีความสำเร็จ

เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักเปลี่ยนมุมมอง ความคิด อย่าผิดหวัง อย่าท้อ อย่าพูดคำว่าเซ็ง
มองข้ามปัญหาและอุปสรรคไปให้ได้ อย่าให้อุปสรรคเป็นตัวเหนี่ยวรั้งให้เราหยุด

อย่างบิล เกตส์ ระหว่างทางที่พัฒนา เขาเหนื่อย เขาเจ็บปวด มีคนด่าว่าสารพัด แต่เขาพร้อมรับ
เพราะเขาต้องการเป็นหนึ่งให้ได้อย่างไรล่ะครับ" ศุภกิจเล่าไว้ในหนังสือของเขา
"พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง"

ศุภกิจบอกว่า การกระตุ้นผ่านการพูดของเขาส่งผลเกินคาด

สมมติเขาเดินกันเข้ามา 8 โมงเช้ากับตอนเดินออกเป็นคนละคนเลย

มันเห็นผลทันตา ใช้ได้ทันที 99.99% ใช้ได้ทันที? ศุภกิจยืนยัน

อย่างเช่นลูกค้ารายหนึ่งโทรมาบอกว่า หลังจากพนักงานเข้าฟัง ยอดขายของบริษัทเพิ่ม 100 ล้านบาทใน 1 เดือน


สมมติยอดขาย 1 พันล้านบาท เชิญผมไปพูด 1 แสนบาท ถือเป็นค่าใช้จ่าย .006%

แต่เชิญผมไปพูดยอดขายเพิ่มเป็น 2 พันล้านเท่ากับต้นทุนแค่ .002% นี่คือการลงทุน?

ถึงขณะนี้ศุภกิจจึงกลายเป็นนักพูดที่ค่าตัวแพงสุดก็ว่าได้ โดยเขาบอกว่า ?ค่าตัว 6
หมื่นบาทต่อชั่วโมง" รับไปพูดตั้งแต่ 1-3 ชั่วโมง 7 ชั่วโมงก็มี

นอกจากจะจัดสัมมนาเองแล้ว ศุภกิจยังได้รับเชิญจากองค์กรหลายแห่งเพื่อให้บรรยายภายใน เช่น
บริษัทไทยประกันชีวิตที่เชิญไปบรรยายเป็น 10 ครั้งแล้ว ปูนซิเมนต์ไทย 15 ครั้ง ซีเอ็ดยูเคชั่น
รวมถึงบรรดาธุรกิจ นักขายทั้งหลาย

เขาจะให้ประเด็นมา แต่เนื้อหาเราเป็นคนทำเอง ทำยังไงให้เข้าไปอยู่ในจิตใจคน
ใช้เวลาตีโจทย์ไม่นานเราก็รู้ เพราะผมอยู่อเมริกามา 22 ปี อยู่เมืองไทยมา 13 ปี
ทำธุรกิจมาประสบการณ์เยอะ

ไม่ว่าเราจะอยู่ในโลกตรงไหน เชื้อชาติอะไร คำว่าคนสะกดเหมือนกัน คือ คอ นอ งานสะกดเหมือนกัน คือ Work

เขาบอกว่า ชีวิตมนุษย์เรามีอยู่ 3 หมวดเท่านั้น งาน-ครอบครัว-ตัวเอง

ในโลกนี้ไม่มีใครไม่มีงาน ไม่มีใครไม่มีครอบครัว ไม่มีใครไม่มีชีวิตตัวเอง ผมก็จะเจาะไปที่ 3 อย่างนี้

คุยเรื่องงานก็ถามก็คุยว่า เขาอยากทำอะไร อยากเป็นอะไรเป็นลูกจ้าง เป็นซีอีโอ

เป็นลูกจ้างก็สบายๆ แต่อย่าหวังรวยนะ

ถ้าอยากเป็นซีอีโอ ต้องทำงานหนัก กระตือรือร้น อึดมากขึ้น

ถ้าเป็นเจ้าของกิจการ ต้องคิดมากขึ้น คิดทั้ง 365 วันคูณไปอีก 10 ปีข้างหน้าด้วย"

นั่นคือ เรื่องงาน ถ้ากลับมาที่ตัวเอง ศุภกิจบอกว่าให้ถามตัวเองว่ามีเป้าหมายอะไรในชีวิต
แล้วดึงความสามารถตัวเองออกมา ทำตามนั้น

"ถ้าจะเป็นพระก็ไปบวช

ถ้าเป้าหมายมีเงิน 1 ล้าน ก็ต้องทำงานให้โดดเด่น ทำอะไรที่เป็นพันล้าน

ถ้าเป็นคนขี้เกียจก็อย่าฝันว่าจะมีเงินเป็นพันล้าน

สำหรับศุภกิจ คำว่า ศุภกิจ คือ อึด อดทน กระตือรือร้น กัดไม่ปล่อย เชื่อในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่เชื่อ
รักในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่รัก ใช้ปัญญาแก้ปัญหา ไม่ใช้อารมณ์ จริงใจ ไม่จริงโจ้ มีคุณธรรม สัจธรรม
โค้งรวยไม่ใช่โค้งอันตราย

งานของผมสะกดด้วยคำว่ารัก เพราะมีความสุขในสิ่งที่ทำ มันถึงเป็น 365 วันคูณ 10 ปีได้ ถ้าเป็นพนักงาน
ทำงาน เสาร์อาทิตย์หยุด ตอนเย็นกลับบ้านหยุด ไม่ผิด

แต่สำหรับผม คิดตลอด ที่ผมลุยมา 10 ปี ตีกอล์ฟไปคิดไป คิดแล้วอัดเทป เพราะไม่มีเวลา

เขาจึงบอกว่า เขาทำงานแค่ "ครึ่งวัน" แต่ครึ่งวันของเขา คือ 24 ชั่วโมงหารสอง กับ อีกนิด
ซึ่งเป็นคำพูดที่เขาใช้บ่อยๆ

สมัยวัยรุ่นศุภกิจบอกว่าเขาอยากเป็นนักร้อง เหมือนไมเคิล แจ๊คสัน อยากเป็นนักเพาะกาย นักเล่นกล้าม
เบสบอล จังหวะนี้เขาบอกว่าอยากเป็นมหาเศรษฐี

แล้วเขาก็สามารถยืนอยู่บนพื้นที่ส่วนยอดของ "พีระมิด" ได้แล้ว พื้นที่ที่มีคนยืนอยู่น้อย

"ถ้าดูรูปพีระมิด จะเห็นว่าคนเป็นเศรษฐีอยู่ข้างบน ซึ่งเป็นส่วนแหลม
ส่วนฐานพีระมิดเป็นส่วนที่มีคนอยู่หนาแน่นกว่า

เราเคยถามตัวเองไหมว่า แล้วทำไมเราไม่อยู่ข้างบน ไม่ต้องเบียดกับใครๆ อย่างเช่นบิล เกตส์
เขามีอะไรที่ต่างจากเราบ้าง"

ฟังแล้ว.........เปลี่ยนฝันของตัวเองโดยด่วน

...
  

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.