หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ ทั้งหมด

...
  

...
  

...
  

...
  

...
  

...
  

...
  
กฎหมายกับหนี้สิน
โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
การไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ , มีคนกล่าวว่าคนเราถ้าเสียเรื่องเงินจะทำให้เรื่องอื่นเสียไปด้วย
ในวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของหนี้สิน ซึ่งเรื่องของการเป็นหนี้ ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทย จนมีคำกล่าวว่า ถ้าไม่มีหนี้ก็ไม่มีหน้า เพราะบางคนหน้าใหญ่ชอบเลี้ยงเพื่อนฝูง จนต้องก่อหนี้หรือนำเงินในอนาคตมาใช้ ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมากในเรื่องของการบริหารเงิน คนไทยก่อหนี้กันมากในปัจจุบันทำให้วินัยในการใช้เงินของคนไทย เรามีปัญหามาก ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้และวิธีแก้ไขปัญหา
เคยมีคนตั้งคำถามกับผมว่า มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ต่างคนต่างทำธุรกิจและมีหนี้สิน เมื่อจดทะเบียนสมรสกันแล้ว หนี้สินนั้นจะเป็นหนี้สินส่วนตัวหรือเป็นหนี้สินร่วมกัน ผมขอตอบว่า หากสามีภรรยาคู่นี้ มีหนี้สินอยู่แล้ว แล้วจึงแต่งงานกันและจดทะเบียนสมรส หนี้สินนั้นเป็นหนี้สินส่วนตัวครับ
แต่หากเป็นหนี้ในระหว่างสมรส โดยหลักแล้ว คู่สมรสฝ่ายใดเป็นผู้ก่อหนี้ขึ้น หนี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นหนี้ส่วนตัวของฝ่ายนั้น แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบกันเองเป็นการส่วนตัว เว้นแต่จะเป็นหนี้ร่วมกันหรือที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหนี้ร่วมกันแล้วจึงจะรับผิดชอบร่วมกัน
เช่นจดทะเบียนสมรสกันแล้ว ทำธุรกิจร่วมกันโดยกู้หนี้มา ถือว่า ต้องเป็นหนี้สินรวมต้องใช้หนี้ร่วมกันโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ก่อหนี้เพื่อซื้อบ้าน ซ่อมแซมบ้าน ซื้อรถ นำเงินจากการกู้หนี้มาใช้รักษาพยาบาลอีกฝ่ายหนึ่ง การอุปการะเลี้ยงดูครอบครัว การนำเงินไปลงทุนร่วมกัน หรือ
การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปกู้เงินแล้วอีกฝ่ายหนึ่งทำสัญญายินยอม ก็ถือว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้สัตยาบัน การให้สัตยาบันจึงถือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับรู้ การก่อหนี้อีกฝ่ายหนึ่งแล้ว อาจจะรับรู้โดยการเซ็นยินยอมคู่สมรส หรือเซ็นพยานหรือรับรู้โดยปากเปล่าก็ถือว่าทราบแล้ว จึงต้องรับหนี้ร่วมกัน
ดังนั้นถ้าคิดจะกู้หนี้หรือนำเงินในอนาคตมาใช้ต้องคิดใคร่ครวญให้ดีครับ จากประสบการณ์ของผมเคยทำงานธนาคารฯ แห่งหนึ่งโดยอยู่ฝ่ายสินเชื่อ อีกทั้งปัจจุบันกระผมเป็นทนายความจึงได้มีโอกาสเห็นการฟ้องร้องคดีต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินต่างๆ ในโอกาสนี้อย่างแนะนำเรื่องของการบริหารหนี้กันซักเล็กน้อยครับ หากคุณเป็นหนี้อยู่แล้ว คุณไม่ควรเป็นหนี้เพิ่มหรือหยุดก่อหนี้เพิ่มครับ เช่น
การยกเลิกการใช้บริการบัตรเครดิต ความจริงโดยส่วนตัวกระผมคิดว่าทุกสิ่งในโลกมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การใช้บัตรเครดิตก็ถือว่ามีข้อดีทำให้เกิดความสะดวกสบาย แต่ถ้าหากเราไม่มีวินัยในการใช้เงิน อยากได้สิ่งต่างๆ ตลอดเวลา เราก็ควรยกเลิกดีกว่าครับ เพราะถ้าฝืนมีอาจจะทำให้เป็นหนี้สินมากขึ้นก็ได้
ที่สำคัญควรทำบัญชีครัวเรือน(บัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว) อีกทั้งควรแยกบัญชีหนี้สินต่างๆ ควรใช้หนี้เจ้าหนี้ที่เสียดอกเบี้ยแพงๆ ก่อน หากเป็นไปได้ควรเจรจาต่อรองเจ้าหนี้หากเราจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย สามารถลดเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยให้ได้ไหม ควรประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวลง ผมหวังว่าขอแนะนำต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ท่านลดการเป็นหนี้ลงได้บ้าง
ความจริงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรานี้มีมากมาย ส่วนใหญ่สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาก็คือคนเรานี้เองแหละครับ กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในแก้ปัญหาและลดปัญหา แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ เราจะเห็นปัญหาเรื่องหนี้สินเกิดขึ้นตามหน้าหนึ่งในสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆ เช่น การทวงหนี้โหด การฆ่าเจ้าหนี้ การลักขโมยของหรือการเล่นการพนันเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ ฯลฯ ดังนั้นปัญหาจะลดน้อยลงถ้าหากพวกเรามาช่วยกันแก้ไขปัญหา ลดความอยากเพื่อลดการก่อหนี้สินของตนเองและครอบครัว ก็เป็นวิธีหนึ่งในการช่วยลดปัญหาเรื่องหนี้สินไปได้ไม่มากก็น้อย
...
  
พูดเก่ง เขียนเก่ง… ประสบความสำเร็จก่อน....

โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
ถ้าพวกเราสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต คนๆนั้นมักเป็นคนที่พูดเก่งและเป็นคนที่เขียนเก่ง ใครที่พูดเก่งและเขียนเก่ง คนๆนั้นจะได้เปรียบหรือจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือชีวิต ก่อนคนที่พูดไม่เก่งและเขียนไม่เก่ง ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยที่เราเห็นคนมีชื่อเสียงในวงการต่างๆ จะเป็นคนพูดเก่งหรือเขียนเก่ง บางคนก็มีความสามารถทั้งพูดเก่งและเขียนเก่งในคนเดียวกัน ก็ยิ่งทำให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น เร็วขึ้น เช่น


วงการการเมือง ใครที่พูดเก่งมักได้ตำแหน่งทางการเมือง เช่น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง , คุณชวน หลีกภัย(อดีตนายกรัฐมนตรี) , คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ(นายกรัฐมนตรี) ฯลฯ และยิ่งใครสามารถพูดเก่ง เขียนเก่งด้วยย่อมทำให้เป็นที่รู้จักของคนมากยิ่งขึ้น เช่น คุณสมัคร สุนทรเวช(อดีตนายกรัฐมนตรี) , ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (อดีตนายกรัฐมนตรี) เป็นทั้งนักพูดและนักเขียน


วงการธุรกิจ ปัจจุบันเราจะเห็นได้ตามสื่อสารมวลชนต่างๆ มีนักธุรกิจใหญ่หลายๆคนได้ออกมาบรรยายให้ความรู้แก่สังคม หรือมีการเขียนหนังสือออกมาให้แง่คิดต่างๆ ในเรื่องของการบริหาร การจัดการ รวมทั้งการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน


วงการศาสนา เราจะเห็นว่า พระสงฆ์รูปใดที่พูดเก่ง คนมักจะชื่นชอบ มักจะมีคนติดตามและในยุคปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารเราสามารถนำคำพูด นำ คำบรรยายและการเทศนา มาถอดเทปที่พูดมาเป็นตัวหนังสือ จึงทำให้เกิดผลงานการเขียนตามมา เช่น พระมหาสมปอง และ ท่านว.วชิระ เมธี ฯลฯ


วงการศึกษา คงต้องยอมรับว่า วงการศึกษา คนที่เป็นนักวิชาการ จะต้องเขียนเก่งและพูดเก่ง จึงจะประสบความสำเร็จในวงการ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องพูดสอนบรรยาย นิสิต นักศึกษา ใครที่บรรยายสนุก คนเข้าใจ นิสิตนักศึกษา ก็จะพากันตั้งใจเรียน หรือ การจะทำตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. , รศ. และ ศ. จำเป็นจะต้องเขียนเก่ง เช่น การทำ ผศ. จะต้องเขียนเอกสารประกอบการสอน การเขียนบทความทางวิชาการ และ การเขียนวิจัย เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น คนที่พูดเก่ง และ เขียนเก่ง มักมีโอกาสก้าวหน้าในวงการศึกษา


วงการสื่อมวลชน ไม่ว่าพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ นักข่าว ใครที่พูดเก่งและเขียนเก่ง มักจะมีแฟนรายการติดตาม หรือใครที่เขียนเก่งๆ คนอ่านก็มักจะติดตามอ่าน เช่น คุณสรยุทธ์ คุณฟองสนาม คุณกฤษณะ ฯลฯ นักหนังสือพิมพ์ เช่น เปลว สีเงิน


แม้แต่เวลาทำงานก็เช่นกัน ใครที่นำเสนอเก่ง ใครที่เขียนรายงานเก่ง มักจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก่อนคนที่นำเสนอไม่เก่งหรือเขียนรายงานไม่เก่ง ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างได้ที่ทำงานของเรา ถ้าใครพูดเก่ง ใครที่เขียนรายงานเก่ง ก็มักจะถูกนายใช้อยู่บ่อยๆ เมื่อได้รับการไว้วางใจ ก็จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ตำแหน่งหน้าที่การงานก็สูงขึ้นด้วย


ส่วนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ใครที่พูดเก่ง ก็มักจะถูกครู อาจารย์ หรือแม้แต่เพื่อนๆ ให้ออกไปนำเสนองานหน้าชั้นเรียน นักเรียน นิสิตและนักศึกษา คนนั้นมักจะได้คะแนนดีหรือสูงกว่า นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ที่นำเสนอไม่ได้ การเขียนเก่งก็เช่นกัน ถ้า นักเรียน นิสิตและนักศึกษา คนไหนเขียนเก่งมักได้คะแนนสูงกว่า ดีกว่า ผู้เรียนที่ไม่มีทักษะในด้านนี้ ไม่ว่าการทำข้อสอบ การทำการบ้าน การทำรายงานส่ง


ดังนั้นใครที่อยากประสบความสำเร็จ อยากดัง อยากรวย และอยากมีชื่อเสียง ขอให้เริ่มฝึกฝน การพูดและการเขียนตั้งแต่บัดนี้ อย่าคิดว่าเราอายุมากแล้ว คงฝึกไม่ได้ เพราะบางคนมาฝึกพูดหรือฝึกเขียนในช่วงอายุมากๆ ก็สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ ขอให้มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และทำจริง


การพูดและการเขียนมีความสำคัญกับการทำงาน การใช้ชีวิต ถ้าใครที่สามารถพัฒนาตนเองได้จนถึงระดับเป็นที่ยอมรับว่าเป็นคนพูดเก่งและเขียนเก่ง คนๆนั้น จะได้รับสิ่งต่างๆตามมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ตำแหน่งหน้าที่ ความมีชื่อเสียง การเป็นที่ยอมรับของสังคม ฯลฯ
...
  
พลังแห่งการไม่ยอมแพ้
โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

ถ้าท่านคิดว่าทำได้ ท่านก็จะทำได้ แต่ถ้าท่านคิดว่าทำไม่ได้ ท่านก็จะทำไม่ได้

ถ้าท่านคิดว่าท่านพ่ายแพ้ ท่านจะพ่ายแพ้ ถ้าท่านคิดว่าท่านไม่กล้า ท่านจะไม่กล้า
ถ้าท่านต้องการที่จะชนะ แต่ท่านคิดว่าท่านไม่อาจชนะ เกือบจะแน่นอนว่าท่านจะไม่ชนะ
ถ้าท่านคิดว่าท่านย่อยยับ ท่านจะย่อยยับ

จากข้อความข้างต้น เป็นคำพูดของ นโปเลียน ฮิลล์ อดีตที่ปรึกษาของ 3 ประธานาธิบดีของอเมริกา ทำให้เรารู้ว่า ความคิดเป็นตัวกำหนดสิ่งต่างๆ ในตัวของมนุษย์เรา ความคิดทำให้เกิดความเชื่อมั่น ความคิดทำให้เกิดความท้อแท้ใจ ความคิดทำให้เกิดกำลังใจ ความคิดทำให้เกิดความมั่งคั่งและความคิดทำให้เกิด.......


การที่คนๆหนึ่งจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ความคิดของคนนั้นๆ เป็นหลัก บุคคลที่เกิดวิกฤตกับชีวิตเขามักเห็นโอกาสเสมอ แต่ตรงกันข้าม บุคคลที่มีโอกาสมักมองเห็นอุปสรรคต่างๆ แล้วไม่กล้าที่จะเดินทางไปหาเส้นทางสู่ความสำเร็จ

หากพวกเราได้ศึกษา บุคคลที่ประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์ มักผ่านการล้มเหลว มานับไม่ถ้วนจึงจะประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ความจริงแล้วความล้มเหลวมักสอนอะไรเราได้มากกว่าความสำเร็จ และทุกคนที่ผ่านการล้มเหลวมักจะแข็งแกร่งและฉลาดเฉลียวมากขึ้นกว่าเดิม

ฉะนั้น เราอย่าได้วิตกกังวลกับการกระทำหรือสิ่งที่เราทำมากเกินไปเพราะชั่วชีวิตอันสั้นของเราคือ การลองผิดลองถูกต่างหาก แต่สิ่งที่สำคัญคือ คนที่ประสบความสำเร็จหรือผู้ชนะ เมื่อล้มเหลว พ่ายแพ้แล้วจะลุกขึ้นสู้อีกครั้ง ดังนั้นจงอย่าได้กลัวความล้มเหลวกับชีวิต

ดังตัวอย่างบุคคลสำคัญๆ ในประวัติศาสตร์

เอดิสัน นักประดิษฐ์เอกของโลก ทำการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ จนประสบความสำเร็จโดยเฉพาะหลอดไฟฟ้า แต่คนทุกคนมักมองว่าเขาประสบความสำเร็จ แต่หากศึกษาลงไปแล้วจะเห็นได้ว่า เขาผ่านการล้มเหลวนับร้อยๆ ครั้งในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ของเขาโดยเฉพาะหลอดไฟฟ้า แต่เขาไม่เคยท้อแท้ใจ หากเขายอมแพ้ เลิกล้ม เราก็คงไม่มีหลอดไฟฟ้าใช้กันทุกวันนี้ หรือ นักการเมืองเอกของโลก

อับราฮัม ลินคอล์น เขาล้มเหลวในธุรกิจขายของชำ เขาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในหน้าที่ทหาร ช่างสำรวจ และทนายความ อีกทั้งเขายังพ่ายแพ้ในการแข่งขันลงเลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆ มากมาย แต่เขาไม่ยอมแพ้ จนในที่สุด เขาก็ได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา หากเขายอมแพ้ เลิกล้ม เราคงไม่ได้ยินชื่อของเขาจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของอเมริกาและของโลก

ออร์วิล และ วิลเบอร์ ไรท์ 2 พี่น้องตระกูลไรท์ มีแรงบันดาลใจอยากสร้างเครื่องบิน แต่เขาทั้งสองก็พบกับความล้มเหลวในการทดลองบินเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน แต่เขาทั้งสองก็ไม่ยอมแพ้ จนในที่สุด ปี.พ.ศ.2446 ทั้งคู่จึงประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องบินลำแรกของโลก หากเขายอมรับกับความล้มเหลวและพ่ายแพ้ พวกเราคงไม่มีโอกาสได้นั่งเครื่องบินจนกระทั่งทุกวันนี้

ผู้พันแซนเดอร์ส เขาไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเท่าที่ควรจนกระทั่งเกษียณ เขาคิดว่าในชีวิตนี้เขาทำไก่ทอดอร่อยที่สุดเพราะเขามีสูตรไก่ทอดที่อร่อยที่สุด เขาจึงเดินทางเพื่อขายสูตรไก่ทอดให้นักลงทุน นักธุรกิจต่างๆ เขาต้องผ่านการล้มเหลวและการถูกผู้คนปฏิเสธ จากคนที่ 1 ไม่ซื้อ คนที่ 10 ไม่ซื้อ คนที่ 100 ไม่ซื้อ คนที่ 1,000 ไม่ซื้อ จนกระทั่งถึงคนที่ 1,009 จึงมีคนสนใจซื้อสูตรไก่ทอดของเขา ท่านผู้อ่านครับ ถ้าผู้พันแซนเดอร์ส ยอมแพ้ก่อนหรืออดทนไม่ได้กับการที่ถูกคนปฏิเสธ ของคนที่ 1,008 โดยไม่สู้ต่อหรือไม่เสนอขายสูตรไก่ให้คนที่ 1,009 พวกเราคงไม่ได้กินไก่ทอด KFC ที่โด่งดังไปทั่วโลก

ฉะนั้นพวกเราอย่าได้กลัวความล้มเหลว หรือ กลัวการปฏิเสธ ยิ่งล้มเหลวมาก ความสำเร็จยิ่งใกล้เข้ามาถึง ยิ่งถูกปฏิเสธมากเท่าไร แสดงว่าการตอบรับในการซื้อจะเข้าใกล้มาถึงแล้ว ไม่มีใครสามารถตราหน้าว่าเราเป็นคนล้มเหลวได้ นอกจากตัวเราเอง ดังนั้นขออย่าได้ยอมแพ้ ก่อนที่จะถึงเวลาของความสำเร็จ

...
  

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.