หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
  -  หนังสือ " กลยุทธ์สร้างอำนาจในที่ทำงาน"
  -  หนังสือ " วิธีการทำงานและสร้างอนาคต"
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
หนังสือ " กลยุทธ์สร้างอำนาจในที่ทำงาน"
ขอแนะนำหนังสือครับ " กลยุทธ์สร้างอำนาจในทีทำงาน" เขียนโดย...ธรรมจักร สร้อยพิกุล พิมพ์ครั้งที่ 8 สำหรับที่อยู่ในมือของผมนี้ พิมพ์ครั้งที่ 7 ครับ มีจำนวน 173 หน้า ภายในแบ่งเป็นตอนต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ เช่น
มนุษย์ย่อมแสวงหา " อำนาจ" , อานุภาพของ เสียง และ ความเงียบ , หลัก 5 ข้อ ในการยอคน , ขู่ อย่างมีศิลปะ , วิธีหา คนเก่ง มาช่วยงาน , การสร้างฐานอำนาจ , วิธียึดอำนาจทีละน้อย , ทำอย่างไรจึงไม่ถูกเบียดเบียน และ คุณจะมีอำนาจมากขึ้นได้ในหนึ่งสัปดาห์ (ยังมีอีกหลายๆตอน)
เนื้อหาในด้านหลังใช้ถ้อยคำที่น่าสนใจ คือ ไม่ว่าคุณเป็นใคร คุณกลายเป็นคนมี " อำนาจ" ได้ ด้วยกลยุทธ์เยี่ยงนี้
- เพิ่ม "อำนาจจิต " ก่อน - อานุภาพของเสียงและความเงียบ
- อย่าอยู่กลางแสงไฟ - อำนาจจากการปล่อยข่าว
แล้วราศีอำนาจ จะเปล่งรัศมีออกจากตัวคุณ
ไปหาซื้ออ่านหรือยืมห้องสมุดได้นะครับ
เพราะกระผมได้อ่านดูแล้ว ทำให้ได้รู้ถึง พฤติกรรม เล่ห์เหลี่ยมของผู้มีอำนาจในการเล่มเกมส์ต่างๆ ภายในองค์กร จิตวิทยาต่างๆของคนมีอำนาจครับ
แนะนำโดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
www.drsuthichai.com ...
  
หนังสือ " วิธีการทำงานและสร้างอนาคต"
ขอแนะนำหนังสือดีๆครับ..." วิธีทำงานและสร้างอนาคต " หนังสือดีเขียนโดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ เป็นหนังสือที่เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน อีกทั้งสามารถใช้เป็นการสร้างรากฐานแห่งความสำเร็จในชีวิตได้อีกด้วย ภายในหนังสือ อัดแน่นด้วยเนื้อหา 8 บท คือ
บทที่ 1 คนทำงานเก่ง บทที่ 2 ชีวิตทำงานของข้าพเจ้า บทที่ 3 กำลังงานของมนุษย์ บทที่ 4 หลักราชการ บทที่ 5 การสร้างอนาคต บทที่ 6 การทำงานเมื่อเป็นผู้ใหญ่ บทที่ 7 งานอดิเรก และ บทที่ 8 การทำงานและโชคชะตาของชาติ (สำหรับเล่มที่อยู่ในมือของกระผมนี้พิมพ์ครั้งที่ 9 )
หากพวกเราได้มีโอกาสอ่าน ก็จะทำให้ทราบถึง ลักษณะเรื่องของบุคคลที่ทำงานได้เก่ง ได้ดี มีประสิทธิภาพ หลักการทำงาน การจัดการเวลา รวมไปถึงปัจจัยต่างๆที่ทำให้การทำงานได้ดี ลองหาอ่านกันนะครับ แล้วจะได้วิธีการทำงานรวมถึงการสร้างอนาคตอันสดใส
แนะนำหนังสือ โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
www.drsuthichai.com ...
  

    จำนวนหน้า : [1]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.