หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
  -  บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
www.drsuthichai.com
การพัฒนาตนเองมีความสำคัญมากในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการแข่งขัน คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะในชีวิตการทำงาน มักจะต้องมีการพัฒนาตนเองเสมอ เช่น
ต้องพัฒนาการพูดต่อหน้าที่ชุมชน ต้องพัฒนาความคิด ต้องพัฒนางาน ต้องพัฒนาลูกน้อง และสิ่งที่สำคัญคือ คนที่ประสบความสำเร็จ คนที่เป็นผู้นำคน จะต้องรู้จักพัฒนาเรื่องของบุคลิกภาพอีกด้วย
เพราะบุคลิกภาพมักนำพาเราสู่ความสำเร็จ ในเรื่องของการทำงาน เรื่องของสังคม เรื่องของการเป็นที่ยอมรับของคนที่พบเห็น อีกทั้งความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ กล่าวคือ คนที่พัฒนาบุคลิกภาพมักจะได้รับความศรัทธาเชื่อถือ อีกทั้งได้รับการยกย่องนับถือ จากบุคคลที่ได้พบเห็น
มีงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาชิ้นหนึ่ง เคยไปสอบถาม ผู้ชาย ผู้หญิง กลุ่มหนึ่งว่า หาก
ผู้หญิงพบผู้ชาย จะดูสิ่งไหนก่อนหรือสิ่งไหนจะสร้างความประทับใจในแรกพบ ปรากฏว่า ร้อยละ 36 มองการแต่งกาย , ร้อยละ 30 มองตา ,ร้อยละ 29 มองรูปร่าง , ร้อยละ 27 มองใบหน้า และร้อยละ 27 มองรอยยิ้ม
ผู้หญิงพบผู้หญิง จะดูสิ่งไหนก่อนหรือสิ่งไหนจะสร้างความประทับใจในแรกพบ ปรากฏว่า ร้อยละ 41 มองการแต่งกาย , ร้อยละ 30 มองทรงผม , ร้อยละ 26 มองใบหน้า, ร้อยละ 20 มองรูปร่าง และ ร้อยละ 20 มองรอยยิ้ม
ผู้ชายพบผู้ชาย จะดูสิ่งไหนก่อนหรือสิ่งไหนจะสร้างความประทับใจในแรกพบ ปรากฏว่า ร้อยละ 39 มองการแต่งกาย , ร้อยละ 28 มองใบหน้า , ร้อยละ 16 มองรอยยิ้ม , ร้อยละ 16 มองรูปร่าง และ ร้อยละ 15 มองส่วนสูง
ผู้ชายพบผู้หญิง จะดูสิ่งไหนก่อนหรือสิ่งไหนจะสร้างความประทับใจในแรกพบ ปรากฏว่า
ร้อยละ 45 มองรูปร่าง , ร้อยละ 34 มองใบหน้า , ร้อยละ 29 มองการแต่งกาย ,
ร้อยละ 24 มองรอยยิ้ม และ ร้อยละ 22 มองตา
เราจะเห็นได้ว่า ผู้หญิงพบผู้ชายจะมองการแต่งกายก่อน ,ผู้หญิงพบผู้หญิงก็จะมองการแต่งกายก่อน , ผู้ชายพบผู้ชายก็จะมองการแต่งกายก่อน สำหรับผู้ชายพบผู้หญิงจะมองเรื่องของรูปร่างก่อน (ซึ่งมีความแตกต่างกัน)
ดังนั้น หากต้องการให้คนส่วนใหญ่ประทับใจในแรกพบ เราควรพัฒนาตนเองในเรื่องของการแต่งกายก่อน สำหรับผู้หญิงถ้าต้องการให้ผู้ชายส่วนใหญ่ประทับใจในแรกพบก็ควรปรับปรุงตนเอง โดยการดูแลเรื่องของรูปร่างก่อนสิ่งอื่น
การพัฒนาบุคลิกภาพมีทั้ง เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน บุคลิกภาพภายนอกได้แก่ ทรงผม , รูปร่างหน้าตา , การแต่งกาย , การปรากฎตัว , ฯลฯ (เป็นสิ่งที่คนพบเห็นได้)สำหรับบุคลิกภาพภายในได้แก่ ความเชื่อมั่น ,ความรอบรู้ ,ความกระตือรือร้น,ความคิดริเริ่ม , ความจริงใจ ,ความรับผิดชอบ ,ความจำ ,อารมณ์ขัน ,ไหวพริบ ฯลฯ (สำหรับรายละเอียดคงต้องพูดกันยาว)
สุดท้ายกระผมขอสรุปว่า คนที่มีบุคลิกภาพที่ดีเยี่ยม มักเป็นผู้ที่สามารถควบคุมตัวเองได้ทั้งร่างกายและจิตใจ นับตั้งแต่ลืมตาอ้าปากจนกระทั่งเข้าไปหลับนอน หรือเป็นบุคคลที่มีสติที่ดีเยี่ยมซึ่งสามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลานั่นเอง
...
  

    จำนวนหน้า : [1]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.