หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
  -  สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
ประวัติสมาคมฝึกการพูด
Written by สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ เวลาบ่าย บนชั้นสามของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วัฒนา วังบูรพา

นายอรุณ แสงสว่างวัฒนะได้เชิญเพื่อนๆและญาติมิตรราว ๔๐ คน มาร่วมรับประทาน น้ำชาเพื่อหารือกันเรื่องก่อตั้งสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย ผู้ไปร่วมประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ และเลือกผู้แทน 3 ท่าน คือ นายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ นายพานิช สัมภวคุปต์ และนายจรูญ โลกะกลิน ให้เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียน

แรงบันดาลใจในการก่อตั้งสมาคมฯเกิดขึ้นจากการที่นายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ ซึ่งในสมัยนั้นดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่ ธนบุรี และอุปนายกสมาคม วาย เอ็ม ซี เอ กรุงเทพฯ ได้รับการเชิญชวนให้เป็นสมาชิกสโมสรโทสมาสเตอร์แหลมทอง ท่านจึงตระหนักในประโยชน์ และความจำเป็นในการฝึกพูด เช่น ช่วยให้กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าวิจารณ์ ฝึกให้ชินต่อการถูกวิจารณ์ ยินดีรับฟังคำวิจารณ์โดยไม่หวั่นไหว ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม นอกจากนั้น ยังฝึกให้พูดสั้นได้เนื้อถ้อยกระทงความ ไม่พูดมากเยิ่นเย้อเสียเวลาทั้งผู้พูดและผู้ฟัง ทั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงบุคลิกภาพในการพูดไปพร้อมๆ กัน

ดร.ราล์ฟ ซี สเมดเลย์ (Dr.Ralph C.Smedley) ชาวอเมริกันได้ก่อตั้งสโมสรโทสมาสเตอร์ สากลมานานกว่า ๖๐ ปีแล้ว มีสโมสรในเครืออยู่นานาประเทศทั่วโลกกว่า ๔,๐๐๐ แห่ง ทุกแห่งใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกทั้งสิ้น สโมสรโทสมาสเตอร์ซึ่งนายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ เข้าเป็นสมาชิก นอกจากจะใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกแล้ว ยังมีระเบียบอยู่ว่าแต่ละสโมสรจะรับสมาชิกได้ไม่เกิน ๔๐ คน ถ้าเกิน ต้องมีการแยกไปตั้งสโมสรแห่งใหม่ขึ้นอีก

เพราะฉะนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยกว้างขวางแก่คนไทยผู้ไม่สันทัดในภาษาอังกฤษ ท่านจึงเกิดความคิดที่จะจัดการฝึกตามระบบโทสมาสเตอร์โดยใช้ภาษาไทยขึ้น ด้วยการนำเอาระเบียบวิธีและคู่มือในการฝึกมาแปลเป็นภาษาไทย เปิดทดลองฝึกให้กับสมาชิก วาย เอ็ม ซี เอ เป็นอันดับแรก จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ขณะเดียวกัน ท่านก็ได้ติดต่อไปยัง ดร.ราล์ฟ ซี สเมดเลย์ แจ้งความจำนงที่จะก่อตั้งสมาคมฝึกการพูดโดยใช้ภาษาไทย ทั้งขออนุญาตแปลคู่มือในการฝึกออกเผยแพร่ โดยนำเอาวิธีการของสโมสรโทสมาสเตอร์ มายึดถือเป็นหลักและแนวทาง ดร.สเมดเลย์ ได้ตอบอนุญาตด้วยไมตรีจิต โดยเฉพาะในฐานะท่านเองก็เคยเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี่ และสมาคม วาย เอ็ม ซี เอ มากว่า ๒๐ ปี ทั้งเคยเป็นนายกทั้งสองแห่งนั้นด้วย เช่นเดียวกับนายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ ท่านจึงเข้าใจและสบอัธยาศัยเป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะอนุญาตด้วยความยินดีแล้วยังปวารณาจะส่งเสริมช่วยเหลือ

เมื่อทุกอย่างพร้อม สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยจึงได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับกรมตำรวจขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๕ ซึ่งวันดังกล่าวได้ถือเป็นวันเกิดของสมาคมฯ โดยจัดงานฉลองกันเป็นประจำทุกปี

นายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก ซึ่งผู้ร่วมงานในยุคแรกๆ นั้น ประกอบด้วย นายประโพธิ เปาโรหิตย์ นายอดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ นางทมนี มหานนท์ นายอดิศร อิสี พ.ต.ท.เกษม แสงมิตร นางสายสนม ไชยนุวัติ นายจรูญ โลกะกลิน นายพานิช สัมภวคุปต์ นายไชยวุฒิ อัตถากร นายพิชัย รัตตกุล นายแพทย์เลิศ ศรีจันทร์ นางศรีสุข นิยมไทย นายประสิทธิ์ กีรติพรานนท์ นางยุพวัลย์ อินทรโกมาลย์สุต นายจำนง เศาภายน และนายบุญจริง ธรรมสระ เป็นต้น นับว่าเป็นสมาคมฝึกการพูดในระบบโทสมาสเตอร์แห่งแรกในโลกที่ใช้ภาษาประจำชาติ โดยไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการฝึก และเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่ริเริ่มส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะการพูดต่อที่ชุมนุมชนอย่างจริงจังกว้างขวางจนแพร่หลายมาในปัจจุบัน

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ ในสมัยนายประโพธิ เปาโรหิตย์ เป็นนายกสมาคมฯ ได้กราบทูลเชิญพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เพื่อให้ทรงเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ เสด็จในกรมฯ ทรงรับเชิญ และประทานนามสมาคมฯเป็นภาษาอังกฤษว่า “THE SPEECH TRAINING ASSOCIATION OF THAILAND”

วัตถุประสงค์และแนวนโยบายในการดำเนินงานของสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบๆกันมาโดยเคร่งครัด พอจะประมวลได้ดังนี้

เพื่อส่งเสริมเผยแพร่วิชาการ และศิลปะการพูดต่อที่ชุมนุมชนทุกแขนง เช่น การบรรยาย การแสดงปาฐกถา การแสดงสุนทรพจน์ การโต้วาที การประชุม การทำหน้าที่พิธีกรในโอกาสต่างๆ การอภิปราย เป็นต้น

ทั้งเพื่อปรับปรุง และส่งเสริมบุคลิกภาพ สร้างลักษณะผู้นำ การมีมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนสามัคคีธรรมในระหว่างบรรดาสมาชิกทั้งมวล เพื่อธำรงไว้ซึ่งธรรมของการเป็นผู้พูด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งตนเองและส่วนรวม

กิจกรรมที่สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยทำเป็นประจำ มีอาที การจัดฝึกการพูดตามระบบโทสมาสเตอร์เป็นประจำทุกสัปดาห์ สืบเนื่องกันมานับแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมฯ จัดการอบรมศิลปะการพูดต่อที่ชุมนุมชนหลักสูตรระยะสั้นโดยจัดขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เป็นแบบอย่างให้สมาคม หรือสถาบันอื่นนำไปใช้อย่างมากมาย นอกจากนั้นยังส่งวิทยากรของสมาคมฯไปบรรยายเผยแพร่ความรู้ในด้านนี้ตามหน่วยงานราชการ สมาคม สถาบันการศึกษาต่างๆตามที่ได้เชิญมา

ในการดำเนินงานของสมาคมฯนี้ คณะกรรมการตลอดจนวิทยากรทุกคนล้วนเป็นอาสาสมัครทำงานกันด้วยความศรัทธา และความเสียสละ เพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งสิ้น นอกจากจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินทองจากทางสมาคมฯ แล้ว ยังต้องชำระค่าสมาชิกเช่นเดียวกับผู้มาฝึกหรือมาอบรมในสมาคมฯ ทุกๆ คน

สำหรับรายนามผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน โดยลำดับ มีดังนี้


1. นายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ พ.ศ. 2505 – 2507 (ผู้ก่อตั้ง)

2. นายประโพธิ เปาโรหิตย์ พ.ศ. 2508 – 2511

3. ม.ร.ว.พัฒนไชย ไชยันต์ พ.ศ. 2512

4. นายไขแสง สุกใส พ.ศ. 2513

5. นายพิชัย สันตภิรมย์ พ.ศ. 2514 -2517

6. พ.ต.ต.พจน์ บุณยะจินดา พ.ศ. 2518

7. พ.ต.ต.ปกรณ์ กองทอง พ.ศ. 2519 – 2520

8. พ.ต.ท.พจน์ บุณยะจินดา พ.ศ. 2521 – 2530

9. นายเปี่ยมเดช ปินโฑละ พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน


นักพูดดีเด่น ของสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยในบางปี สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสรรหา “นักพูดดีเด่น” ประจำปี และประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการยกย่องผู้ที่มีบทบาทในการพูดต่อที่ชุมนุมชน ซึ่งมีความสามารถดีเด่นทั้งด้านการพูด และการวางตนเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากจะเป็นการเชิดชูนักพูดที่ดีแล้ว ยังโน้มน้าวผู้อื่นให้เป็นนักพูดที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติด้วย เมื่อปี 2518 พ.ต.ต.พจน์ บุณยะจินดา ซึ่งเป็นนายกสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ 14 ท่าน โดยมี ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร เป็นประธาน และประกอบด้วยกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ นายอาคม มกรานนท์ นายพอใจ ชัยยะเวฬุ นายภูรี ปฏิภาณ นายประยุทธ สิทธิพันธ์ นายรังษี เลาเจริญ ร.ต.อ.ปกรณ์ กองทอง และนางฉลวย ศรีรัตนา ร่วมกันสรรหา “นักพูดดีเด่น” ประจำปีเป็นครั้งแรก ผลการลงมติ นักพูดดีเด่นประจำปี 2518 ได้แก่ นายชวน หลีกภัย สส.จังหวัดตรัง

สำหรับรายนามผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “นักพูดดีเด่น” ตามบันทึกที่มีอยู่ มีลำดับดังนี้


นักพูดดีเด่นประจำปี 2518 นายชวน หลีกภัย (นักการเมือง)

นักพูดดีเด่นประจำปี 2520
พระราชนันทมุนี (ท่านเจ้าคุณปัญญา นันทภิกขุ) (นักเผยแพร่ธรรม)

นายพิชัย รัตตกุล (นักการเมือง)

นายชลอ ธรรมศิริ (ข้าราชการ)

ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล (นักวิชาการ)

นางภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ (ศิลปิน)


นักพูดดีเด่นประจำปี 2525 พลเอกสิทธิ จิรโรจน์

นักพูดดีเด่นประจำปี 2526 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก (นักพูดสร้างสรรค์ เพื่อความสามัคคีของชาติ)

แบ่งเป็น 12 บท เรียงตามลำดับความยากง่าย และหลักเกณฑ์ซึ่งควรฝึกฝนเรียนรู้ก่อนหรือหลัง ผู้ฝึก ต้องฝึกตามลำดับโดยเริ่มจากบทที่ 1 กำหนดเวลาให้พูดครั้งล่ะ 5 นาที ยกเว้นผู้ฝึกในบทสูง ตั้งแต่บทที่ 7 เป็นต้นไป อาจขอพูดมากกว่า 5 นาทีแน่ไม่เกิน 7 นาที โดยต้องแจ้งให้ประธานรายการฝึกการพูด
บทที่ 12 หลักชัยของการฝึก
บทที่ 11 การสร้างอารมณ์ขัน
บทที่ 10 การพูดจูงใจ
บทที่ 9 การพูดในโอกาสพิเศษ
บทที่ 8 การใช้คำราชาศัพท์
บทที่ 7 การสร้างภาพพจน์
บทที่ 6 การลำดับเนี้อหา
บทที่ 5 การใช้เสียง
บทที่ 4 การใช้ท่าทาง
บทที่ 3 การเรียบเรียง
บทที่ 2 ความจริงจังและจริงใจ
บทที่ 1 แนะนำตนเอง

...
  

    จำนวนหน้า : [1]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.