หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 ผู้บริหาร
 การบริการด้วยหัวใจ
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 รัชเขต วีสเพ็ญ
  -  รัชเขต วีสเพ็ญ
  -  คลิป อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ
  -  คลิป
  -  คลิป
  -  
  -  
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ศุภกิจ รุ่งโรจน์
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 โต้วาที
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : รัชเขต วีสเพ็ญ
รัชเขต วีสเพ็ญ
รัชเขต วีสเพ็ญ
วันเกิด 14 กันยายน 2509
ภูมิลำเนา จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษา
A ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี
A ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี
A มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
A มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
A นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
A บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยเซาส์อีสเทิร์น
กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา


การทำงาน
Aกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลลิเจนท์ ครีเอชั่น จำกัด

Aบรรณาธิการ สำนักพิมพ์สร้างความสุข

Aประธานสถาบันฝึกอบรม อินเทลลิเจนท์ ครีเอชั่น

Aที่ปรึกษา บริษัท คนไทเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

Aนักพูดประจำรายการ “สภาโจ๊ก”

Aวิทยากรบรรยายตามภาครัฐและเอกชนต่างๆ


หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
A ขายแบบมืออาชีพ, การบริการเพื่อความเป็นเลิศ, วิทยากรมืออาชีพ, การสร้างทีมงาน, การสร้างพลังและแรงจูงใจในการทำงาน, การทำงานให้สนุกและมีความสุขกับงาน, ศิลปะการพูดต่อที่ชุมนุมชน, เทคนิคการเป็นพิธีกร เป็นต้น


ผลงาน
A หนังสือ "พูดอย่างเซียน

A หนังสือ "ขายแบบมืออาชีพ"สถานที่ทำงาน

บริษัท อินเทลลิเจนท์ ครีเอชั่น จำกัด...
  
คลิป อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ
อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ
ครบรอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๓๙ ปี
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ชีวิตของผมมีวันนี้ได้เพราะรามคำแหง "39 ปีรามคำแหง"เป็นสิ่งที่ศิษย์เก่าอย่างผม รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่รามคำแหงสามา­รถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2514 ถึง 2553 39 ปี ยังมีคุณภาพเข้มข้นและยังพัฒนาก้าวหน้าอย่­างต่อเนื่อง ไม่มีวันจบสิ้นเพราะบุคลากรทุกคนมีความสาม­ารถอย่างเต็มเปี่ยม และต้องยอมรับว่า รามคำแหงมีความเต็มเปี่ยมทั้งคุณภาพและปริ­มาณ มีนักศึกษามาเรียนในทุกระดับ ทำให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่เช­ื่อมั่นของผู้คนในสังคม และยินดีที่รามคำแหงเห็นคุณค่าของศิษย์เก่­าให้กลับมาร่วมถ่ายทอดความหลังให้คนรุ่นให­ม่ได้รู้ถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ผมขอฝากกลอนจากใจด้วยว่า "39ปี รามคำแหง เปลวเทียนยังให้แสง รามคำแหงยังให้ทาง 39ปี ชีวีไม่อ้างว้าง เพราะสองข้าง เต็มด้วยนามรามฯระบือ 39ปี รามคำแหง ยังเดินต่อ ตามรอยพ่อขุนรามฯ ทางสร้างชื่อ 39ปี อุดมการณ์ที่เลื่องลือ ปลายทางคือ รับใช้ประชาชน"


...
  
คลิป
...
  
คลิป
...
  

5
...
  

6
...
  

    จำนวนหน้า : [1]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.