หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
  -  เทคนิคการเขียนบทความ
  -  อยากเป็น นักเขียนต้องเขียน
  -  ทำอย่างไร.....ให้เขียนเก่ง
  -  บทความที่ลงตะกร้า
  -  นักเขียนบทความ
  -  เส้นทางสู่นักเขียน
  -  หลักการเขียน
  -  อยากเขียนเก่งต้องเขียน
  -  ทำไมถึงต้องอ่านหนังสือ
  -  คุณสมบัตินักเขียน
  -  เขียนสู่อิสรภาพ
  -  เขียนให้เก่งอย่างนักเขียน
  -  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หนังสือ
  -  ความสำเร็จในงานเขียน
  -  ปัญหาในการเขียนหนังสือ
  -  การพัฒนาทักษะการเขียน
  -  ก้าวสู่อาชีพนักเขียน
  -  เขียนหนังสือเก่ง..ชีวิตดีขึ้น
  -  เทคนิคการทำให้ผู้อ่านสนใจ
  -  เขียนอย่างไรให้ผู้อ่านชื่นชอบ
  -  ความสำคัญของงานเขียน
  -  หัวใจนักเขียน
  -  การฝึกการเขียน
  -  Leadership On Paper
  -  ศิลปะการเขียน
  -  ประโยชน์ของการเขียนมีมากกว่าที่คุณคิด
  -  จงยกระดับงานเขียน
  -  ABCD กับการเขียน
  -  คุณประโยชน์ของการอ่าน คือ หน้าต่างแห่งโลกกว้าง
  -  เขียนสู่อิสระภาพ
  -  สร้างจิตวิญญาณเพื่องานเขียน
  -  ลีลาการเขียน
  -  การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
สร้างจิตวิญญาณเพื่องานเขียน
สร้างจิตวิญญาณเพื่องานเขียน
โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก
www.drsuthichai.com
หลายคนอยากที่จะเป็นนักเขียน แต่ก็ไม่ยอมลงมือที่จะเขียน อีกทั้งยังมีข้ออ้างต่างๆนานา เช่น ไม่มีเวลา , ไม่มีอารมณ์ในการเขียน , เขียนไม่เก่ง , เขียนไม่ได้ เป็นต้น แต่แท้ที่จริงแล้ว คนที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพ หรืออยากจะยึดอาชีพนักเขียน มีความจำเป็นจะต้องสร้างจิตวิญญาณ
การสร้างจิตวิญญาณในการเขียนหนังสือมีความสำคัญมาก เพราะการสร้างจิตวิญญาณในการเขียนจะทำให้เราอยากที่จะเขียนหนังสือทุกๆวัน
เราจะสร้างจิตวิญญาณในการเขียนได้อย่างไร
-เริ่มต้นที่ความรักหนังสือ รักการอ่าน บ่มเพาะความรักหนังสือ จนชีวิตนี้ขาดหนังสือไม่ได้ หากว่าเรารักหนังสือ เรามักที่จะไปหาหนังสือเพื่อที่จะอ่าน ตามแหล่งต่างๆ หากไม่มีเงินก็ไปหาหนังสืออ่านตามมหาวิทยาลัย โรงเรียน ห้องสมุดประชาชน ฯลฯ แต่หากว่ามีเงินซื้อหนังสือ ก็สามารถไปซื้อหนังสืออ่านได้ที่ร้านขายหนังสือทุกแห่ง โดยเฉพาะงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ส่วนใหญ่จัดที่ศูนย์สิริกิต์ปีละ 1-2 ครั้ง ก็จะมีหนังสือลดราคาให้เราเลือกกันมากมาย
-เมื่อมีความรักแล้ว ที่นี่ก็พยายามเขียน พยายามหัดเขียนทุกๆวัน เขียนเป็นกิจวัตร เหมือนกับว่าเราทำกิจกรรมนั้นๆเป็นประจำ เช่น ทานข้าว,แปรงฟัน,อาบน้ำ ฯลฯ เขียนทุกวันจนกระทั่งติดเป็นนิสัยและเป็นธรรมชาติในที่สุด เพราะงานเขียนคือทักษะที่เราต้องสะสมและต้องฝึกฝนด้วยตนเอง อีกทั้งต้องใช้เวลาในการฝึก ไม่เหมือนกับการสะสมสิ่งของ หากว่าเรามีเงินเราก็สามารถหาซื้อสิ่งของมาสะสมได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่งานเขียนถึงแม้มีเงินมาก ก็ไม่สามารถซื้อได้ นอกจากต้องฝึกฝนด้วยตนเอง
-มีความฝัน หลายคนใช้ความฝันเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนให้ทำงานเขียนได้เพิ่มขึ้นและพัฒนาขึ้น เช่น ฝันอยากเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ, ฝันอยากร่ำรวยเงินทองจากการเขียนหนังสือขาย,ฝันว่าอยากเป็นที่รู้จักของผู้คนโดยผ่านงานเขียนฯลฯ จึงทำให้เขามีพลังที่จะเขียนหนังสือให้ได้มากขึ้น
-จงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและจงสร้างความกระหายอยากในการที่จะเขียนตลอดเวลา เราอาจหารูปนักเขียนที่เราชื่นชอบตัดเก็บไว้ดูหรือคำคมเตือนใจของบรรดานักเขียนโดยการจดไว้อ่านเตือนใจเรา เวลาที่เราท้อแท้จากงานเขียนของเรา และจงสร้างความกระหายความอยากที่จะเขียนหนังสือตลอดเวลา ฝันถึงมัน คิดถึงมัน แล้วลงมือเขียน เขียนดีบ้าง เขียนไม่ดีบ้างไม่เป็นไร แต่ขอให้เขียนทุกๆวัน งานเขียนของท่านก็จะพัฒนาขึ้นในที่สุด
ฉะนั้น การสร้างจิตวิญญาณเพื่องานเขียน มีความสำคัญมาก เพราะหลายคนไม่มีใจให้แก่งานเขียน เขาก็จะขาดการทุ่มเทเวลา ทุ่มเทจิตใจ ทุ่มเทพลัง ให้กับงานเขียน และหากว่าท่านเขียนจนมีผลงานออกมาเป็นเล่มขายในท้องตลาดแล้ว กระผมมีความเชื่อว่า จิตวิญญาณที่จะอยากเขียนของท่านก็จะเพิ่มมากขึ้น และผู้คนก็จะรู้จักท่านมากยิ่งขึ้น
...
  
ลีลาการเขียน
ลีลาการเขียน
โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
www.drsuthichai.com
ลีลาการเขียน มีความสำคัญมาก เพราะ นักเขียนดังๆหลายคน มีลีลาการเขียนที่สนุก เร้าใจ บางคนเขียนจนกระทั่งกระชากหัวใจของผู้ฟังออกมาเลยก็มี(เป็นการเปรียบเทียบครับ ไม่ใช่กระชากออกมาจริงๆ)
สำหรับการฝึกฝนทางด้านลีลาในการเขียนเราสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ดังนี้
1.หัดเป็นคนอ่านหนังสือให้มากๆ การอ่านหนังสือมากจะทำให้เราได้เห็นลีลาการเขียนของนักเขียนท่านอื่นๆ เพื่อนำเอาข้อดีเหล่านั้น มาพัฒนาลีลาการเขียนของเรา
2.หัดเป็นนักสะสม จดจำ เมื่อเห็น คำ ถ้อยคำ ลีลา การเขียนประโยคไหนที่ชื่นชอบ พยายามจดจำ หรือจดไว้ในสมุดบันทึก เพื่อนำเอาไปปรับปรุงใช้ในงานเขียนของตนเอง
3.หัดคิดก่อนลงมือเขียน การคิดนี้จะเป็นการวางโครงสร้างเรื่อง ว่าเราจะขึ้นต้นอย่างไร เนื้อเรื่องอย่างไร สรุปจบอย่างไร
4.หัดค้นหาตัวตนให้พบ นักเขียนหลายคน เขียนบทความได้ดี มีคนชื่นชม ยกย่อง แต่เมื่อเห็นนักเขียนท่านอื่น เขียนนวนิยายแล้วดังและร่ำรวย ก็อยากที่จะเขียนนวนิยายบ้าง แต่เมื่อลงมือเขียนจริงๆ กลับเขียนไม่ได้เรื่อง ฉะนั้น จงค้นหาตัวตนของตนเองให้เจอว่าตนเอง ชอบเขียนงานในลักษณะไหนแล้วพัฒนางานเขียนของตนเองจะออกมาดีกว่าไปมุ่งฝึกฝนงานเขียนที่ตนเองไม่ชอบ ไม่ถนัด
5.หัดพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ งานเขียนเป็นเรื่องของทักษะ หากว่าใครได้มีโอกาสเขียนมาก ก็จะยิ่งทำให้คนพบลีลาการเขียนของตนเอง อีกทั้งลีลาการเขียนก็จะพัฒนาดียิ่งๆขึ้น
6.หัดเป็นคนที่อดทน งานเขียนเป็นงานที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ บางคนกว่าจะดัง ต้องฝึกเขียนทุกๆวัน เป็นเวลา 10 ปี แต่นักเขียนรุ่นใหม่ ใช้เวลาฝึกเขียน ทุ่มเท น้อยมาก เพียงแค่ 1-2 ปี ก็อยากจะดังเสียแล้ว
7.หัดเป็นนักปรุง การเขียนเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่อง “ แม่ ” แต่บางคนเขียนแล้วคนอ่านชอบ แต่อีกคนเขียนแล้ว คนอ่านไม่ชอบ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปรุงนั้นเอง

8.หัดเปิดใจรับฟังคำวิจารณ์ คำวิจารณ์จะทำให้เราแก้ไขงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น งานเขียนของนักเขียนบางคน เขียนเป็นเวลา 10 ปี ไม่ดัง แต่เมื่อมีคนเสนอแนะ เหมือน “ เส้นผมบังภูเขา ” ปรากฏว่าเมื่อนำ คำขอเสนอแนะ ไปปรับปรุง งานเขียนก็ดีขึ้นทันตาเห็น
ฉะนั้น เรื่องของลีลาการเขียน เราสามารถปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นได้ ทั้งนี้คงขึ้นอยู่กับ ตัวของเราเองเป็นสำคัญ หากว่าเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาปรับปรุง การใช้ภาษา การใช้ถ้อยคำ การดำเนินเรื่องในการเขียน กระผมเชื่ออย่างสุดใจว่า เราทุกคนทำได้ ขนาดสัตว์(หมา นกแก้ว ช้าง ม้า ) คนยังนำมาฝึกได้ แต่เนี่ยเราเป็นคน ก็ยิ่งต้องฝึกได้ คนเราสามารถเป็นนักเขียนได้ หากว่าเราคิดว่าเราทำได้

...
  
การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก
www.drsuthichai.com
การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์มีความสำคัญและมีความจำเป็นมาก ต่อการบริหารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยส่วนตัวกระผมได้ทำงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จนกระทั่งได้ถูกแต่งตั้งให้เป็น หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา
ซึ่งต้องดูแลงานประชาสัมพันธ์โดยรวมของมหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา จากประสบการณ์ จึงได้รู้และได้เห็น ว่า การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างยิ่ง จนนำไปสู่ความร่วมมือของคนภายในและภายนอกขององค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการแก้ไขความเข้าใจผิดต่างๆ แก้ไขข่าวลือ ในบทความชิ้นนี้ ผู้เขียนจึงอยากที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแชร์ความรู้ แชร์ประสบการณ์ที่ได้รับ ในเรื่องการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
คนที่จะเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ดี ก่อนอื่นควรมีการวางแผนก่อนการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ เราต้องการให้ใครเป็นผู้รับสาร , การเขียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หรือความต้องการอะไร และ เราจะมีกลยุทธ์หรือวิธีการนำเสนอข่าวอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
สำหรับถ้อยคำภาษาในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ เราไม่ควรมุ่งเน้นความไพเราะของคำ แต่ควรมุ่งเน้นการใช้ภาษาที่ชัดเจน ภาษาที่จูงใจ ซึ่งเมื่อคนอ่านอ่านแล้วจะเห็นภาพที่ชัดเจนและทำให้คล้ายตาม
การเลือกใช้สื่อก็มีความสำคัญอย่างมาก เราควรพิจารณาด้วยว่า กลุ่มเป้าหมายของเรา ชอบอ่านข่าวจากแหล่งใด ซึ่งการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์เรามักเขียนในนามองค์กรมากกว่าเขียนนามบุคคล อีกทั้งการเขียนจะเน้นเรื่องของการสร้างสรรค์ การเขียนในเชิงบวก ไม่ควรเขียนข่าวในเชิงลบ
ส่วนวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์มักจะมีวัตถุประสงค์ คือ
1.เขียนเพื่อให้คนโดยทั่วไปเกิดการยอมรับองค์กร
2.เขียนเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
3.เขียนเพื่อแก้ไขข่าวลือ แก้ไขข่าวร้าย และเพื่อป้องกันข่าวต่างๆที่ไม่ดีขององค์กร
4.เขียนเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
5.เขียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในองค์กรและนอกองค์กร
6.เขียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของบริษัท
สมัยผมทำงานด้านประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ ผมเองได้จัดการแถลงข่าวให้กับผู้บริหารขององค์กรหลายครั้ง ซึ่งผู้บริหารก็ให้ข่าวแก่สื่อมวลชนที่มาร่วมงาน สื่อมวลชนหลายคน ได้พูดบอกผมว่า อยากให้ผมสรุปข่าวแจก หรือ ให้รายละเอียด แก่นักข่าว เพื่อที่จะได้ไม่ต้องถามเพิ่มเติมและทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งผมก็ได้ทำตามคำแนะนำ จึงทำให้สื่อมวลชนลงข่าวได้เร็วขึ้น
ซึ่งข่าวแจกที่ผมทำแจกมักจะเป็นข่าวประเภทต่างๆ เช่น ข่าวแจ้งเพื่อทราบ,ข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน, ข่าวกิจกรรมต่างๆขององค์กรและข่าวตอบโต้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
สำหรับหลักในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผมมักจะใช้ทฤษฏี 5W 1H คือ Who ใคร What ทำอะไร Where ที่ไหน When เมื่อไร Why ทำไมจึงเกิดขึ้น และ How เหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร
โครงสร้างของข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดี
1.พาดหัวข่าว ต้องโดนใจ กระชับ เร้าใจ 2.คำนำ 3.เนื้อหา 4.สรุป
สิ่งสำคัญ ถ้ามีภาพประกอบด้วยได้ยิ่งดี เพราะภาพเพียง 1 ภาพ แทนคำพูดได้เป็นหลายร้อยหลายพันคำ
สิ่งที่ควรระวังในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์คือ
1.ไม่ควรเขียน ชื่อ นามสกุล ยศ ตำแหน่ง ของคนที่เราเขียนภายในข่าว ผิด
2.การเขียนตัวเลข ไม่ควรผิดพลาด ควรตรวจสอบให้แน่นอนก่อนส่งข่าว
3.ไม่ควรใช้ศัพท์เทคนิค ถ้าใช้ก็ควรแปลความหมายหรืออธิบายความหมายเพิ่มเติม
4.ควรหลีกเลี่ยงการเขียนข่าวเปรียบเทียบเรื่องทางศาสนาและการเมือง
โดยสรุปคนที่จะเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ดี ควรต้องฝึกฝนการเขียนบ่อยๆ แล้วลองสอบถาม รุ่นพี่หรือนักเขียนรุ่นพี่ว่า เราควรปรับปรุงอะไรบ้าง แล้วพัฒนาการเขียนอย่างสม่ำเสมอ แล้วก็จะพบกับความสำเร็จในที่สุด
...
  

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.