หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
  -  กฎหมายกับหนี้สิน
  -  กฏหมายธุรกิจ
  -  ค้ำประกัน
  -  เรามีโอกาสรอดคุกรอดตะรางได้อย่างไร
  -  ดูหมิ่น
  -  ความผิดฐาน หมิ่นประมาท
  -  หมิ่นประมาททั่วไป
  -  ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
  -  การค้ามนุษย์ภัยร้ายในสังคมไทย
  -  เขียนอย่างไรไม่ให้ละเมิด
  -  Marketing Mindset
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
Marketing Mindset
Marketing Mindset
โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก
www.drsuthichai.com
คนที่ประสบความสำเร็จในวงการต่างๆ เขามักจะมี Mindset เป็นของตนเอง เช่น มหาเศรษฐีโลก เขาก็จะมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ มีความคิดแบบอภิมหาเศรษฐี ซึ่งแตกต่างกับ คนทำงานใช้แรงงาน เช่น กรรมกร ลูกจ้าง เขาก็จะมีความคิดแบบคนใช้แรงงาน หาเช้ากินค่ำ ความคิดแบบลูกจ้าง
โดนัลด์ ทรัมป์ หรือดีที. อภิมหาเศรษฐีวัย 69 ปี ผู้ประกาศตนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เขาอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ เขาใช้ชีวิตที่คุ้มค่ามากมีอยู่หลายครั้งที่ธุรกิจของเขา ประสบปัญหาถึงขั้นล้มละลาย แต่เขาก็สามารถพลิกฟื้นธุรกิจของเขาขึ้นมาใหม่ได้ มีคนวิเคราะห์ว่า ทำไมเขาจึงประสบความสำเร็จ อย่างยิ่งใหญ่ ความจริงมีหลายเหตุผล แต่มีเหตุผลหนึ่งที่สำคัญก็คือ เขาเป็นคนมี Mindset แบบอภิมหาเศรษฐีนั่นเอง
แล้ว Marketing Mindset คืออะไร Marketing Mindset คือ ความคิด ความเชื่อ ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการกระทำของบุคคลนั้นๆ ซึ่งความคิด ความเชื่อ Mindset ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
Mindset จึงเหมือนกับแบบแปลนบ้าน ก่อนที่จะสร้างบ้าน เราควรมีแบบแปลนบ้านเสียก่อน ไม่ใช้คิดจะปลูกบ้าน สร้างบ้าน ก็สร้างเลย ถ้าทำเช่นนี้ อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดในการก่อสร้างได้ แล้วผลที่ตามมาก็คือ ต้องเสียเวลา เสียเงินทอง ในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตนเอง แต่ถ้าเรามีแบบแปลนบ้าน เราก็จะสร้างบ้านได้ตามแผนหรือแบบแปลน ทำให้ไม่เสียเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น
Marketing Mindset จึงมีความสำคัญ ถ้าใครมี Marketing Mindset ที่ผิด เขาก็จะเกิดความผิดพลาดในการทำงานด้านการตลาดและต้องเสียเวลาแก้ไข ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ฉะนั้น ก่อนที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีและประสบความสำเร็จ นักการตลาดควรมี Marketing Mindset เป็นของตนเองเสียก่อน ซึ่ง Marketing Mindset ของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกัน แต่สำหรับกระผม Marketing Mindset มีดังนี้
1. การตลาดคือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งการทำการตลาด นักการตลาดจะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไร ซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์ การวิจัยทางการตลาดการลงพื้นที่ไปสำรวจความต้องการของลูกค้า แล้วจึงทำการวางแผนการทำการตลาด แล้วลงมือปฏิบัติต่อไป
2.การตลาดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ นักการตลาดต้องเข้าใจก่อนว่า การตลาดเป็นทั้งศาสตร์คือ สามารถเรียนรู้ได้จาก ตำรา หนังสือ การเข้ารับการอบรม แต่จะเก่งหรือไม่เก่ง แต่จะนำเอาหลักวิชาการทางด้านตลาดไปใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว กระผมคิดว่าขึ้นอยู่กับศิลป์ ซึ่ง ศิลป์ก็คือ การประยุกต์ใช้ ศาสตร์นั้นเอง เราจะเห็นได้ว่า คนที่เรียนหนังสือเก่งสอบได้เกียรตินิยมทางด้านการตลาด เมื่อนำหลักวิชาการทางด้านการตลาดไปปฏิบัติ อาจพ่ายแพ้การแข่งขันทางด้านการตลาดกับ คนที่เรียนหลักวิชาการทางด้านการตลาดน้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจาก การประยุกต์ใช้นั้นเอง คนที่เรียนวิชาการตลาดมาน้อยกว่าสามารถประยุกต์ใช้เก่งกว่า หรือมีศิลป์ในการประยุกต์ใช้มากกว่านั้นเอง
3.การตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่นิ่ง ฉะนั้น นักการตลาดที่ดีจะต้องไวต่อการปรับตัว ไวต่อการแข่งขัน หลักวิชาการตลาด เรื่องหนึ่งในอดีตอาจใช้ได้ผลในยุคสมัยหนึ่ง แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน นักการตลาดที่ดีจะต้องมีการปรับตัวต่อสถานการณ์นั้นๆ
4.การตลาดที่ดีควรมีการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติจริง เพราะถ้าไม่มีการวางแผนการตลาดที่ดี นักการตลาดก็จะขาดทิศทางในการทำงาน ซึ่งการวางแผนที่ดีควรประกอบไปด้วย เรื่องของ การวิเคราะห์ลูกค้า การวิเคราะห์สถานการณ์ การตั้งวัตถุประสงค์ การตั้งเป้าหมาย การวางแผนในการทำงาน การประเมินผลและการปรับปรุง แก้ไขการทำงานด้านการตลาด
5.การตลาดที่ดีที่สุดต้องรู้จัก ยืดหยุ่น เนื่องจากการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การตลาดเป็นศิลป์ ฉะนั้น นักการตลาดจึงจำเป็นจะต้องยืดหยุ่น เมื่อมีการวางแผนที่ดีแล้ว แต่เมื่อนำไปปฏิบัติ สถานการณ์อาจเกิดความพลิกผัน เปลี่ยนแปลง ฉะนั้น นักการตลาดระดับเซียนจึงต้อง เรียนรู้และรู้จักการยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน แผนที่วางไว้ ให้เข้ากับสถานการณ์ หรือ การนำแผนการณ์ใหม่ๆมาใช้เมื่อสถานการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลง
6.การตลาดที่ดีไม่ใช่การเน้นที่การขาย แต่การตลาดที่ดีคือการทำอย่างไรให้ลูกค้าเกิดการอยากที่จะซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ การขายคือการที่บริษัทหรือเจ้าของสินค้า พยามยามให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองกระจายตัวออกไปให้ถึงมือลูกค้า แต่การตลาดที่ดีคือ ทำอย่างไรให้ลูกค้าอยากที่จะซื้อสินค้าและบริการ ถ้าเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การ ผลักกับการดึงในวิชาการทางด้านการตลาด การขายคือการใช้กลยุทธ์การพลัก แต่ การตลาดคือการใช้กลยุทธ์การดึง
7.การตลาดที่ดีต้องมีการสร้าง Brand การสร้าง Brand คือ หัวใจอย่างหนึ่งของการทำงานทางด้านการตลาด ซึ่งจะทำให้เกิดการจดจำ เกิดการซื้อซ้ำ ดังจะเห็นได้จาก Brand ดังๆ อย่าง Coca-Cola หรือ Red Bull ซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านการตลาดจากการสร้าง Brand เป็นต้น
ฉะนั้น นักการตลาดที่เก่ง นักการตลาดที่ประสบความสำเร็จ นักการตลาดระดับเซียน จึงควรมี Mindset ทางด้านการตลาดเป็นของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและหลักการในการทำงานทางด้านการตลาด โดยส่วนตัวกระผมเชื่อว่า นักการตลาดที่มี Mindset เป็นของตนเอง จะตัดสินใจ จะทำงาน จะออกแบบ ทางด้านการตลาดได้ดีกว่า นักการตลาดที่ไม่มีหลักการหรือ Mindset เป็นของตนเอง
...
  

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.