หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  สินค้า
หลักสูตร  การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
   สินค้า ทั้งหมด
มอบแก่โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์วิทยา
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ มอบหนังสือ " พูดอย่างมีกึ๋น " ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนไชยพันธ์พงษ์วิทยา
จังหวัดพะเยา ...
   
การเตรียมตัวสมัครงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AC)
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ได้มีโอกาสพูดและบรรยายในหัวข้อ “ การเตรียมตัวสมัครงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AC) ณ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท จัดโดย สำนักจัดหางานจังหวัดชัยนาท ...
   
การคิดเชิงสร้างสรรค์
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การคิดเชิงสร้างสรรค์" เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ให้แก่บริษัทสินธานี ...
   
หลักสูตร " พลเมืองไทยที่พึงปรารถนา"
หลักสูตร " พลเมืองไทยที่พึงปรารถนา"
หลักสูตร " พลเมืองไทยที่พึงปรารถนา"
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 บรรยายหัวข้อ " การพัฒนาหลักสูตร พลเมืองไทยที่พีงปรารถนา" ในฐานะวิทยากรและกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ...
   
หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
หนังสือที่ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน มีคำคม คำกลอน คำอวยพรประกอบการพูดในโอกาสต่างๆ และ มีตัวอย่างการพูดในรูปแบบต่างๆ ให้ได้ศึกษากัน เขียนโดย..ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

เริ่มจำหน่ายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ...
   
วิทยากรมืออาชีพ
เรียนรู้ทฤษฏีและฝึกการปฏิบัติเพื่อเป็นวิทยากรมืออาชีพ ...
   
เทคนิคการบริการ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายเรื่องการให้บริการแก่ สวัสดิการแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีลูกจ้างเจ้าของกิจการต่างๆในจังหวัดอุตรดิตถ์รับฟัง ...
   
ทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงาน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 บรรยาย ณ Bangkok Convention Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ต้องขอขอบคุณ คนระดับมันสมองของประเทศชาวทันตแพทย์กว่า 500 ท่าน ที่ได้ตั้งใจฟังการบรรยายในหัวข้อ " ทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงาน" ในงาน Kerr Appreciation Festival 2012:New Paradigm indentistry ...
   
กิจกรรมสร้างผู้นำและทีมงาน
บรรยายเกี่ยวกับการนำกิจกรรม เกมส์ ใบงานต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างผู้นำและทีมงาน ...
   
ขายอย่างเซียน
วันที่ 5 กันยายน 2554 บรรยายหลักสูตร " ขายอย่างเซียน " ให้แก่นักขาย บริษัท โทรคาเดโร กรุ๊ป จำนวน 150 คน บริษัท โทรคาเดโร เป็น ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศญี่ปุ่น ครับ ณ ตึกกรุงเทพประกันภัย กรุงเทพฯ ...
   
การพัฒนาบุคคลด้านงานประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและเอกชน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การพัฒนาบุคคลด้านงานประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและเอกชน " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ...
   
บริจาคหนังสือ ม.ศรีปทุม
มอบหนังสือ" พูดอย่างมีกึ๋น " , " ครบเครื่องเรื่องนักบริหาร"และ"บัญชรการขาย" ให้แก่ หอสมุดของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ...
   
การคิดและการใช้ชีวิตแบบแกะดำ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การคิดและการใช้ชีวิตแบบแกะดำ" ให้แก่ บุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ... ...
   
ระเบียบวิธีการวิจัย

ระเบียบวิธีการวิจัย
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 บรรยายและให้คำปรึกษา นักศึกษาปริญญาโท MBA หัวข้อ " ระเบียบวิธีการวิจัย" ...
   
ศิลปะการพูดแบบผู้นำ
" หากท่านไม่สามารถลุกขึ้นพูดต่อหน้าที่ชุมชนได้ ท่านไม่ควรปรารถนาเป็นผู้นำ "
ท่านสามารถเรียนรู้และฝึกฝนการพูดแบบผู้นำได้
...
   
การบริการสู่ความเป็นเลิศ
ดร.สุทธิ่ชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การบริการสู่ความเป็นเลิศ " ให้แก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลราม ณ ห้องฝึกอบรม โรงพยาบาลราม ...
   
CD เสียง MP3 บรรยายการพูด
CD เสียง MP3 บรรยายการพูดต่อหน้าที่ชุมชน บรรยายโดย..ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
...
   
การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน" ณ บริษัท DKSH ... ...
   
การสื่อสารในที่สาธารณะชน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ได้บรรายายในหัวข้อ " การสื่อสารในที่สาธารณะชน " เมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2555 ณ โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงรายจัดโดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานภาคประชาสังคมเชียงราย และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย ...
   
องค์ประกอบของการขายที่ประสบความสำเร็จ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายให้แก่ นักธุรกิจเครือข่าย เรื่อง " องค์ประกอบของการขายที่ประสบความสำเร็จ " ...
   
บริจาคหนังสือ ม.รามคำแหง
บริจาคหนังสือ " พูดอย่างมีกึ๋น " และ " ครบเครื่องเรื่องนักบริหาร" ให้แก่ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...
   

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.