หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  สินค้า
หลักสูตร  การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
   สินค้า ทั้งหมด
ให้ความรู้เรื่อง หมวก 6 ใบ คิด 6 ใบ
นิสิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง " หมวก 6 ใบ คิด 6 ใบ " โดยมีนิสิตสาขาการจัดการทั่วไป ในภาคปกติและภาคพิเศษ เข้าร่วมรับฟังการอบรมโดยมีวิทยากร ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ม.พะเยา เป็นผู้บรรยาย ณ โรงแรมราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2553(หมายเหตุ: หากสนใจหลักสูตรนี้ สามารถติดต่อ อ.รัศมี ธันยธร ได้ครับ) ...
   
การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ให้แก่บริษัทสินธานีเชียงรายและสินธานีพะเยา ณ ห้องประชุมแห่งใหม่ของบริษัทสินธานีพะเยา ...
   
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายเรื่องบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าที่ชุมชนให้แก่ ศูนย์พัฒนาฝึกมือจังหวัดแพร่ โดยมีผู้พิพากษาสมทบจังหวัดแพร่รับการอบรม ...
   
หนังสือ ครบเครื่องเรื่องนักบริหาร
เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องแนวการบริหารต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง อีกทั้งยังมีคำคมให้แง่คิดต่างๆ เขียนโดย..ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ...
   
การรับเรื่องร้องเรียน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การรับเรื่องร้องเรียน" ให้แก่ สายด่วน 1669 ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ...
   
การตลาดของสินค้าโอทอป
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายเรื่องการตลาดให้แก่ ผู้ผลิตสินค้าโอทอป ...
   
บรรยายหลักการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหลักการพูดต่อหน้าที่ชุมชนแก่ผู้บริหารของกรมป่าไม้ ณ โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ ...
   
บัญชรการขาย
หนังสือ "บัญชรการขาย" มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขาย มีคำคมที่ให้กำลังใจเกี่ยวกับงานขาย ท่านสามารถหาซื้อได้จากร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ...
   
การบริการด้วยหัวใจ
วันที่ 15 มกราคม 2556 ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การบริการด้วยหัวใจ" แก่หน่วยงานสายด่วน 1669 ณ กระทรวงสาธารณสุข ...
   
การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เป็นวิทยากร " การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ" และนำกิจกรรม แวคแรลลี่ ณ ห้องประชุมเรือสำราญ และบริเวณริมกว๊านพะเยา ...
   
กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยาย " กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด " ณ มหาวิทยาลัย พะเยา ...
   
เทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกรในงานประชาสัมพันธ์
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยาย ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี หัวข้อ " เทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกรในงานประชาสัมพันธ์" ...
   
หลักสูตร การขายอย่างเซียน
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554 เรื่อง ทักษะการขายและการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตัวของพนักงานขาย ให้แก่พนักงานขายจำนวน 100 คน โทรคาเดโร กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ...
   
การทำงานให้สนุกและสร้างความสุขกับการทำงาน"
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ " เป็นวิทยากรบรรยา การทำงานให้สนุกและสร้างความสุขกับการทำงาน" ที่ ห้องประชุม เทศบาลห้วยลานดอกคำใต้ จ.พะเยา ...
   
ภาวะผู้นำ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ได้บรรยายในหัวข้อ " ภาวะผู้นำ " แก่เครือข่ายการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดเชียงราย ...
   
มอบหนังสือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บริจาคหนังสือ " พูดอย่างกึ๋น " " ครบเครื่องเรื่องบริหาร" และ " บัญชรการขาย" แก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ...
   
พูดขั้นเทพ
หนังสือ " พูดขั้นเทพ " สำนักพิมพ์เพชรประกาย หากท่านต้องการพูดเก่ง พูดเป็น หนังสือเล่มนี้ช่วยท่านได้อย่างแน่นอน ภายในมีเนื้อหาแบ่งเป็น บทๆ มีคำกลอนประกอบการพูด มีตัวอย่างการพูดของนักพูดระดับโลกและระดับประเทศ ฯลฯ
ราคา 180 .- ...
   
เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายให้ความรู้แก่ วิทยากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในหัวข้อ " เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน" ในการอบรมครั้งนี้ ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญมากจึงได้มาเป็นประธานและเปิดงานการฝึกอบรมในครั้งนี้ ...
   
การบริการสู่ความเป็นเลิศ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การบริการสู่ความเป็นเลิศ" ณ โรงพยาบาลพะเยา - ราม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ...
   
การสร้างทีมงานกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายในหัวข้อ " การสร้างทีมงานกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด " ให้แก่ สำนักงานคุมประพฤติพะเยา ณ ห้องประชุม สหกรณ์อำเภอเมืองพะเยา ...
   
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา
บริจาคหนังสือ " บัญชรการขาย " เข้าห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา ...
   

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.