หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
  -  พูดอย่างเซียน
  -  พลังพูด พลังเพิ่ม
  -  การพูดถ้ารู้หลักไม่ยากเลย
  -  การพูดต่อหน้าที่ชุมชน
  -  หลักการพูด
  -  เทคนิคการพูด
  -  ศิลปะการพูด(วิธีเอาชนะใจคน)
  -  คำคมเคนเนดี้
  -  แนวทางตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ
  -  คมคำความคิดของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
  -  สูตรสำเร็จ คำกล่าวปราศรัยและคำอวยพรในโอกาสพิเศษ พร้อมคำขวัญ คำกลอนที่ครบครัน
  -  วิธีพูดชนะจูงใจคน
  -  พูดอย่างผู้นำ
  -  คู่มือนักพูด
  -  ปากเป็นเอก
  -  ศาสตร์และศิลปะแห่งการวิจารณ์สุนทรพจน์
  -  ศิลปะการ โต้วาที และ ยอวาที
  -  คมวาทะของนักการศึกษา
  -  วาทะ ชวน หลีกภัย
  -  พูดให้คิด
  -  กลยุทธ์สู่ชัยชนะและความสำเร็จ ศิลปะแห่งการชนะใจคน
  -  ที่เด็ดเกร็ดการพูด
  -  พูดลีลาผู้นำ
  -  เจรจาแบบนักการทูต พูดแล้วมีกำไร
  -  ยุทธวาที ศาสตร์แห่งการใช้วาจาเป็นอาวุธ
  -  ศิลปะการพูด อวยพร มงคลสมรส
  -  วาทศิลป์ในวรรณกรรม
  -  จริตวิทยา เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร(ศิลปะการถ่ายทอด)
  -  สำนวนไทย ฉบับสมบูรณ์
  -  สุดยอดอัฉริยะทางความคิด ของไทย จีน ฝรั่ง
  -  วาทศิลป์พลิกผันโลก
  -  คมวาทะ นายอานันท์ ปันยารชุน(คนดีที่สังคมยังต้องการ)
  -  การเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ
  -  วาทะชนะธุรกิจ
  -  ศิลปะการพูดที่ชนะใจคน
  -  พูดให้เป็นอย่างนักพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : หนังสือ การพูด
กลยุทธ์สู่ชัยชนะและความสำเร็จ ศิลปะแห่งการชนะใจคน
แต่งโดย...อนันช พิมพ์ครั้งที่ 2 โดยสำนักพิมพ์ไพลิน ภายในเล่มมีเรื่องราวเกี่ยวกับการพูด เช่น
พูดอย่างมีศิลปะ , คุยอย่างไรให้ชนะใจเขา , พูดในที่สาธารณชนให้คนประทับใจ , 30 มารยาทที่คุณต้องเคร่งครัด , ใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะชนะใจคน และชนะชีวิต ฯลฯ
หนังสือเล่มนี้เป็นกำลังใจให้คนรอบข้างได้ โลกทั้งใบก็อยู่ในมือคุณ ราบรื่นทุกวิถีทางสร้างความสำเร็จและความสุข ได้ทุกโอกาสที่ปรารถนา ถ้า คุณ ศึกษากลยุทธ์จากหนังสือเล่มนี้
...
  
ที่เด็ดเกร็ดการพูด
แต่งโดย...อาจารย์ถาวร โชติชื่น , อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
สองนักพูดรุ่นใหญ่ของเมืองไทย จากปกจะเห็นภาพของอาจารย์ถาวร โชติชื่นและอาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ กำลังเป็นหนุ่มอยู่ ราคา 35 บาท จากปก ตอนนี้ไม่มีการพิมพ์ใหม่ หากใครพูดต้องการคงต้องไปหาซื้อตามร้านหนังสือมือสองครับ
...
  
พูดลีลาผู้นำ
เรียบเรียงโดย...ดนัย ตุลาบดี
รวบรวมวาทะ แนวคิด และเทคนิคปรัชญาการบริหารประเทศของผู้นำไทยอย่างละเอียด ภายในเล่มเป็นการรวบรวมคำกล่าวต่างๆ ของบุคคลสำคัญๆในประเทศ เช่น คำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล คำแถลง คำให้โอวาท คำปราศรัย ปาฐกถา ฯลฯ
...
  
เจรจาแบบนักการทูต พูดแล้วมีกำไร
แต่งโดย อาจารย์คณิต พูนผล
เหมาะสำหรับ ผู้นำ ผู้บริหาร เสนาธิการ และผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูด ภายในเล่มมีเรื่องราวของการเจรจาต่อรอง การวางแผนยุทธวิธี ปิดการเจรจาหรือเสนอขาย แลกเปลี่ยนข้อตกลง ฯลฯ
เนื้อหาบางส่วนพูดถึงเรื่อง เคล็ดลับในการรู้จักคนมีอยู่ 7 ประการ
1.ยกปัญหาผิดชอบชั่วดีมาทดสอบอุดมการณ์ของคนผู้นั้น
2.ไล่ให้จนตรอก ทดสอบความเปลี่ยนแปลง ของคนผู้นั้น
3.ใช้กลอุบายทดสอบสติปัญญาของคนผู้นั้น
4.ทำให้คนผู้นั้นตกอยู่ในภาวะคับขัน เพื่อทดสอบความกล้าหาญ
5.มอบเหล้าให้มึนเมา เพื่อดูสันดานของคนผู้นั้น
6.ใช้ประโยชน์หลอกล่อ เพื่อดูคุณธรรม ของคนผู้นั้น
7.มอบงานให้ทำ เพื่อทดสอบความศรัทธา ความเชี่อมั่นของคนผู้นั้น
...
  
ยุทธวาที ศาสตร์แห่งการใช้วาจาเป็นอาวุธ
เป็นหนังสือที่เสริมสร้างวาทศิลป์สู่ความสำเร็จที่คุณใฝ่ฝัน เขียนโดย..หวงเหวินฉง แปลโดย..ธนพร
ลิ้นยาวสามนิ้ว กองทัพพลสามแสน บางครั้งกองทัพก็พ่ายแพ้แก่ลิ้นเดียว
การโต้คารมกับผู้มีปัญญา จะต้องมีวิชาความรู้มาก
การโต้คารมกับผู้เป็นพหูสูต จะต้องเก่งในทางวาทศิลป์
การโต้คารมกับผู้มีฝีปากดี จะต้องแจ่มชัดแก่นของเรื่องและพูดเข้าจุด
การโต้คารมกับผู้มีฐานะสูงส่ง จะต้องใช้อำนาจมาคัดง้าง
การโต้คารมกับผู้มั่งคั่ง จะต้องเอาฐานะอันสูงส่งมาเทียบ
การโต้คารมกับผู้ยากจน จะต้องล่อด้วยผลประโยชน์
การโต้คารมกับผู้มีฐานะต่ำต้อย จะต้องมีท่าทีถ่อมตนนอบน้อม
การโต้คารมกับผู้แกล้วกล้า จะต้องไม่หวาดกลัวเลยแม้แต่น้อย
การโต้คารมกับผู้โง่เขลา จะต้องจับประเด็นและมีข้อสรุปให้
ในชีวิตธุรกิจ เราประสบปัญหานานาอยู่เป็นประจำ รู้จักใช้วาทะขจัดปัญหากันหรือไม่
...
  
ศิลปะการพูด อวยพร มงคลสมรส
แต่งและรวบรวมโดย...สุเทพ โพธิสัทธา
เป็นหนังสือเก่า ภายในเล่มเขียนเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวอวยพร มงคลสมรส พร้อมมีตัวอย่างประกอบการพูด คนที่มีโอกาสไปงานมงคลสมรสบ่อยๆ หรือมีโอกาสได้กล่าวอวยพรสมรสบ่อยๆ ควรมีหนังสือเล่มนี้ไว้ศึกษาและมาปรับประยุกต์ใช้
...
  
วาทศิลป์ในวรรณกรรม
เป็นหนังสือหรือตำราเรียนที่แต่งโดย....ผศ.ยุพา ส่งศิริ
เป็นตำราเรียนสมัยกระผมเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในคณะรัฐศาสตร์ วิชาโท สื่อสารมวลชน โดยใช้รหัส MC 333 ราคา 22 บาท ในอดีต แต่ปัจจุบันราคาน่าจะขึ้นแล้วครับ
ภายในเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับ วาทศิลป์ การวิเคราะห์ผู้ฟัง ความสำคัญของวาทศิลป์ อัตลักษณ์ต่างๆในการพูด
พร้อมมีกิจกรรมให้ฝึกพูดฝึกปฏิบัติกัน
...
  
จริตวิทยา เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร(ศิลปะการถ่ายทอด)
แต่งโดย...ยุทธ์(นพพร) พยัฆวิเชียร
ราคาเล่มละ 150 บาท ภายในเล่มเขียนเกี่ยวกับการใช้น้ำเสียง ภาษา ท่าทาง วาทศิลป์สำหรับผู้นำและผู้บริหาร บทบาทแนวการพูดต่างๆสำหรับนักบริหาร ฯลฯ
เหมาะสำหรับผู้บริหาร และทุกท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องบุคลิกภาพและการพูด
...
  
สำนวนไทย ฉบับสมบูรณ์
เป็นหนังสือที่รวบรวม สำนวน คำพังเพย อุปมา อุปไมย ภาษิต โดยเรียงลำดับอักษร ก-ฮ เหมาะสำหรับนักพูดหรือนักเขียน นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจ
ราคา 20 บาท เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม
...
  
สุดยอดอัฉริยะทางความคิด ของไทย จีน ฝรั่ง
ความคิด มุมมอง อมตะวาจาและหลักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม เรียบเรียงโดย ทีมงาน บอสตัน เบรน กรุ๊ฟ
ราคา 80 บาท แต่ไม่ทราบว่ายังมีการพิมพ์ใหม่ขึ้นมาหรือไม่ เป็นหนังสือที่ รวมหัวกะทิของเรื่องเด่นๆ อมตะวาจาของมหาบุรุษ คำคมของทั้ง 3 ชาติ คำกล่าวที่เด่นๆ ของคนไทย หลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ ทฤษฏีที่ได้รับการยอมรับ มีครบถ้วนในเล่มนี้
...
  

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.